fbpx

แนะเผยแพร่ผ้าไทยจากท้องถิ่นสู่สากล

นายกฯ ชื่นชมผลงานผ้าไทย ย้ำศึกษา พัฒนาส่งเสริมปชช.ใช้ผ้าไทยให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่นสู่สากล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวง 12 สิงหาคมส่งมาเลยค่ะ

ผ้าไหมย้อมดินภูเขาไฟ จ.บุรีรัมย์ | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ อสมท ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่น ในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง พลิ้ว

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ อสมท ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่น ในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง พลิ้ว

ผ้าฝ้ายทอมือ จ.เชียงใหม่ | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ อสมท ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่น ในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง พลิ้ว

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ จ.เชียงใหม่ | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ อสมท ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่น ในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง พลิ้ว

ผ้าฝ้ายย้อมดินภูเขาไฟ จ.บุรีรัมย์ | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ อสมท ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่น ในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง พลิ้ว

ผ้าไหมย้อมคราม | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กรุงเทพฯ 12 ส.ค. – โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เป็นโครงการที่ ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ.อสมท เชิญชวนคุณผู้ชมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทย สำหรับชุดผ้าไทยวันนี้ (12 ส.ค.) ทำจากผ้าไหมย้อมคราม และย้อมสีจากเปลือกไม้ธรรมชาติ 100% นำมาตัดเย็บให้ทันสมัย ผ้าฝ้ายเข็นปั่นเส้นด้ายด้วยมือตามวิธีโบราณ ทอด้วยวิธีการดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์วิถีของคนในชุมชนไว้ให้คงอยู่อย่างยาวนาน สานต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากบรรพชนมาสานต่องานหัตถกรรมให้มีชีวิตอีกครั้ง เกิดเป็นผ้าฝ้ายลายผ้าคราม จากปุยฝ้ายมาสู่เส้นใยสีขาวและจากหนอนไหมมาสู่เส้นใยที่เหนียวนุ่ม เส้นใยแต่ละเส้นถูกมัดหมี่และย้อมด้วยสีแห่งครามตามวิถี และทุกเส้นใยถูกถักทออย่างประณีต ออกแบบเสื้อผ้าเพื่อให้สวมใส่ได้ในทุกโอกาส ขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรม แบรนด์ ศินี จังหวัดสกลนคร และ แบรนด์ อิงดิโก (Ingdigo) .–สำนักข่าวไทย

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

ชุดที่สวมใส่ผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารเคมี ทำด้วยใยฝ้ายธรรมชาติ แรงบันดาลใจ มาจากความชอบผ้าครามเป็นทุนเดิม จึงอยากออกแบบชุดสำหรับใส่เที่ยวและทำงานได้ เป็นแนวออกสปอร์ต สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส

ผ้าไหมบ้านแท้ทอมือ-ผ้าไหมลายน้ำไหลรวมดาว | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กรุงเทพฯ 10 ส.ค. – โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เป็นโครงการที่ ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ.อสมท เชิญชวนคุณผู้ชมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทย สำหรับชุดผ้าไทยวันนี้ (10 ส.ค.) (ชุดผู้ชาย) ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายน้ำไหลรวมดาว ของ จ.ขอนแก่น ตัดในแบบของเสื้อแจ็กเก็ตลำลอง สามารถสวมใส่ได้บ่อยครั้ง (ชุดผู้หญิง) เป็นผ้าไหมบ้านแท้ทอมือ โดยได้แรงบันดาลใจจากชุดไทยจิตรลดา ประยุกต์ให้ดูร่วมสมัย สวมใส่ง่ายในชีวิตประจำวัน ใส่แล้วรูปร่างดูสูงเพรียว ปราดเปรียว ทันสมัย มีเสน่ห์ น่าค้นหา. – สำนักข่าวไทย

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กรุงเทพฯ 9 ส.ค. – โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เป็นโครงการที่ ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ.อสมท เชิญชวนคุณผู้ชมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทย สำหรับชุดผ้าไทยวันนี้ (9 ส.ค.) (ชุดผู้ชาย) เป็นสไตล์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม หัตถกรรมทอผ้าไทย โดยกลุ่มสตรีทอผ้าไทย สู่ดีไซน์ที่ร่วมสมัย ออกแบบมาในแนวคิด ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน เรียบง่ายทุกการสวมใส่ แตกต่างด้วยดีไซน์ สไตล์ชุดมีความเรียบสวยสง่า และคลาสสิก ให้สวมใส่ได้หลายโอกาส (ชุดผู้หญิง) ตัวผ้าทำจากฝ้าย ทางร้านออกแบบชุดให้น่ารักและสมาร์ทไปในตัว สามารถใส่ไปทำงาน หรืองานรื่นเริงได้ในชุดเดียว ออกแบบให้เข้ากับแฟชั่นในยุคปัจจุบัน. – สำนักข่าวไทย

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

ชุดที่พิธีกรชายสวมใส่เป็นชุดผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารเคมี ทำด้วยใยฝ้ายธรรมชาติ ออกแบบสำหรับใส่เที่ยวและทำงานได้ แนวสปอร์ต เพื่อให้สวมใส่ได้ในทุกโอกาส ส่วนพิธีกรหญิงเป็นผ้าไหมย้อมคราม ย้อมสีจากเปลือกไม้ธรรมชาติ 100% สานต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากบรรพชนมาสานต่องานหัตถกรรมให้มีชีวิตอีกครั้ง เกิดเป็นผ้าฝ้ายลายผ้าคราม “จากปุยฝ้ายมาสู่เส้นใยสีขาว และจากหนอนไหมสู่เส้นใยที่เหนียวนุ่ม เส้นใยแต่ละเส้นถูกมัดหมี่และย้อมด้วยสีแห่งครามตามวิถี และทุกเส้นใยถูกถักทออย่างประณีต

ผ้าฝ้ายทอมือ-ผ้าไหมมัดหมี่ | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กรุงเทพฯ 4 ส.ค. – โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เป็นโครงการที่ ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ.อสมท เชิญชวนคุณผู้ชมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทย สำหรับชุดผ้าไทยวันนี้ (4 ส.ค.) (ชุดผู้ชาย) ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม ธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารเคมี ทำด้วยใยฝ้ายธรรมชาติ แรงบันดาลใจ คือ ชอบผ้าครามเป็นทุนยู่แล้ว เลยอยากออกแบบชุดให้สำหรับใส่เที่ยวใส่ทำงานได้ ออกแนวสปอร์ต ส่วนชุดผู้หญิง ตัดจากผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ แบบเทคนิคสามตะกอ ทำให้เนื้อดูสวยเงางาม วิบวับ เป็นชุดทำงานสไตส์หวานซ่อนเปรี้ยว ทันสมัย ตัวเสื้อตัดแบบแจ็คเก็ตเอวจั๊ม ส่วนกระโปรงฉีกแนวจากเสื้อไปแนวอ่อนหวาน ขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรม แบรนด์ ศินี จังหวัดสกลนคร และแบรนด์ งามตา ไหมไทย.–สำนักข่าวไทย

1 2 3 9