fbpx

ยืนยันคราบน้ำมันไม่ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำมันจากท่อส่งใต้ทะเล จะไม่ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งซ้ำรอยปี 2556