fbpx

อสมท ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อสมท เดินหน้าพัฒนาโครงการบนที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 คาดได้นักลงทุนเข้ามาพัฒนาที่ดินฯช่วงไตรมาส 4 มั่นใจหลังเดินตามแผนสร้างรายได้พร้อมลดค่าใช้จ่ายจะเห็นผลประกอบการที่เติบโตเป็นบวกในปีนี้ 

ราชาเฟอร์รี่เสนอผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้ 800 ล้านบาท

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เสนอผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้ 800 ล้านบาท ประกาศแนวทางปฏิบัติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ป้องกันโควิด-19 จำกัดที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดไม่เกินจำนวน 50 ที่นั่ง

คณะกรรมการตลาดทุน ผ่อนผันบจ.ส่งงบการเงิน และให้REITกู้เสริมสภาพคล่อง

คณะกรรมการตลาดทุนขยายการผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไป สามารถนำส่งงบการเงินรายไตรมาสของปี 2563 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้ และอนุมัติให้ REIT สามารถกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องได้

จีซีสบช่องหาซื้อกิจการหลังมีผู้ขายราคาต่ำช่วงโควิด-19

จีซีประชุมผู้ถือหุ้นคุมเข้มมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 ที่ประชุมอนุมัติออกหุ้นกู้ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน 5 ปี