fbpx

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาน้ำท่วม จ.สงขลา 

นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย คลองภูมินาถดำริหรือคลอง ร.1 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ และใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเเรกของการลงพื้นที่