fbpx

คปภ. ช่วยเหลือด้านประกันภัย “โซเนวาคีรี เกาะกูด” ที่ถูกเพลิงไหม้

คปภ. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ “โซเนวาคีรี เกาะกูด” จังหวัดตราด เผยทำประกันอัคคีภัย ทุนประกันกว่า 900 ล้านบาท โดยกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 10,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อครั้ง

คปภ. บูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจ มอบของขวัญปีใหม่ไทย “ประกันภัย 10 บาท”

กรุงเทพฯ 2 เม.ย.-คปภ. บูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจ มอบของขวัญปีใหม่ไทย “ประกันภัย 10 บาท” คุ้มครองครบวงจรในกรมธรรม์เดียว “อุบัติเหตุ – โควิด19 – แพ้วัคซีนโควิด 19” พร้อมเปิดโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564” และเปิดบริการสายด่วน คปภ. 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วง 7 วันอันตราย

คปภ.-นิติวิทยาศาสตร์ช่วยคุ้มครองสิทธิด้านประกันภัย

คปภ.ลงนามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้กับประชาชนและลดข้อขัดแย้งกับบริษัทประกันภัย

คปภ. มอบห้อง Negative Pressure พร้อมเครื่องมือแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ให้ รพ.รัฐ 22 แห่ง

คปภ. รวมพลัง ศิษย์เก่า วปส. สมทบทุนช่วยบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 สร้างห้อง Negative Pressure พร้อมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ 22 แห่ง ทั่วประเทศ

คปภ. เร่งพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย “โดรน” ลดความเสี่ยงแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

กรุงเทพฯ 28 มี.ค.–คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จับมือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  พัฒนากรมธรรม์ประกันภัย “โดรน” ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19   นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ระดับราคาไม่สูงเหมือนในอดีตจึงทำให้มีการใช้ โดรน อย่างแพร่หลายในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อสาร ด้านการเกษตร ด้านการสำรวจ ฯลฯ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นหน่วยงานกำกับการดำเนินธุรกิจทางอากาศยาน ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558  เพื่อควบคุมดูแลการใช้โดรนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ใช้โดรนใน 3 ประเภท คือ 1. โดรนติดกล้อง 2. โดรนที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม และ 3. โดรนที่น้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม และที่สำคัญในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้กำหนดให้ต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ต่อครั้งเป็นหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวด้วย […]

คปภ. ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โคราช

คปภ. ประกาศ 6 มาตรการเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากกรณีกราดยิงกลางใจเมืองโคราช พร้อมบูรณาการประสานเครือข่ายตรวจสอบความเสียหาย – เร่งรัดดูแลช่วยเหลือด้านประกันภัยแบบครบวงจร

คปภ. เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีสัตวแพทย์เสียชีวิตพร้อมบุตรสาวจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก

คปภ. ติดตามและสั่งการให้บริษัทประกันภัยเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีสัตวแพทย์เสียชีวิตพร้อมบุตรสาวจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก

คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประกาศ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย

คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประกาศ คปภ. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน