fbpx

VOA ส่งตรงจากสหรัฐ: “ธุรกิจไทยในอเมริกาขาดแรงงาน”

แม้อัตราผู้ว่างงานในประเทศสหรัฐจะยังสูงกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 แต่ว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานกำลังเป็นประเด็นที่สร้างความลำบากใจให้กับเจ้าของธุรกิจ โดยเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งการที่ภาครัฐให้เงินช่วยเหลือกลุ่มคนว่างงานรวมถึงปัจจุบันนี้มีอาชีพอิสระที่เป็นทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

นักวิจัยแนะรัฐรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต หลังหญิงไทยโสดมากขึ้น

นักวิจัยแนะรัฐเพิ่มนโยบายกระตุ้นการแต่งงานและมีลูก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต หลังหญิงไทยโสดมากขึ้น

สิงคโปร์ทดลองเช็คอินโรงแรมด้วยใบหน้า

สิงคโปร์เปิดโครงการนำร่องให้นักท่องเที่ยวเช็คอินโรงแรมบางแห่งได้เองด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า นอกจากไม่เสียเวลารอแล้วยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคบริการได้ด้วย

วิกฤติแรงงานประมง ตอน 2

การนำเข้าแรงงานแบบรัฐต่อรัฐจากประเทศเพื่อนบ้าน แม้จะใช้ระยะเวลาในการคัดกรองคน แต่ภาครัฐยืนยันว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ขณะที่เจ้าของเรือประมง ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน เสนอให้ภาครัฐตั้งศูนย์รับแรงงานที่ด่านชายแดน เพื่อลดขั้นตอน

ญี่ปุ่นเล็งปรับกม.ยืดอายุเกษียณ หวังแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนปรับแก้กฎหมายเพื่อให้ผู้ทำงานในภาครัฐสามารถเลือกเกษียณอายุเองได้จนถึง 70 ปี หวังแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

สถิติกับการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นมาก สวนทางกับเด็กเกิดใหม่ที่มีจำนวนน้อยลง

เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน

อ.แม่สอด จ.ตาก ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เน้นส่งเสริมการใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จูงใจให้นายทุนเข้ามาลงทุน แต่ในพื้นที่กลับประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมาเลเซียขาดแคลนแรงงาน

ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในมาเลเซียกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เนื่องจากแรงงานอินโดนีเซียพากันกลับบ้านเพราะริงกิตมาเลเซียอ่อนค่าและบ้านเกิดมีโอกาสการทำงานมากขึ้น

ฮังการีเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานครั้งรุนแรง

เผยผลสำรวจพบบริษัทกว่าครึ่งของทั้งหมดในฮังการีไม่สามารถหาบุคลากรเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่ได้ เนื่องจากขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก