fbpx

ตรวจสอบสวมบัตรประชาชน

เลขประจำตัวประชาชนถือเป็นหลักฐานแสดงตัวตนของแต่ละบุคคล ล่าสุดมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกบุคคลอื่นแอบอ้าง สวมบัตรนานกว่า 3 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมทุจริตด้วย

ชัวร์ก่อนแชร์ : พร้อมเพย์ อันตราย จริงหรือ ?

บริการพร้อมเพย์ที่เปิดให้สมัครใช้บริการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา มีการแชร์เตือนกันถึงอันตรายในการสมัครใช้งาน เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์