fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : เกษตรกรร้องช่วยเหลือภัยแล้งลุ่มน้ำยมฝั่งตะวันตก

เกษตรกรพิจิตรประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร พืชผลยืนต้นตายกว่า 3,000 ไร่ วอนชลประทานฯ ช่วยเหลือ

พล.อ.ประวิตร สั่งเฝ้าระวังขาดแคลน “น้ำต้นทุน อ่างบางพระ”

พล.อ.ประวิตร สั่งเฝ้าระวังภาวะขาดแคลน “น้ำต้นทุน อ่างบางพระ” หวั่นกระทบผู้ใช้น้ำพื้นที่ภาคตะวันออก หลังฝนเริ่มลดลง กำชับ กอนช.เร่งรัดมาตรการเติมน้ำให้เต็มศักยภาพ

วอนช่วยเหลือชาวนาขาดแคลนน้ำ

พีระวิทย์ วอน นายกฯ-รมว.เกษตร เร่งช่วยเหลือชาวนาขาดแคลนน้ำ แนะลงพื้นที่ กินข้าวกินปลากับชาวนา” เพื่อจะได้ทราบปัญหาที่แท้จริง

เรื่องนี้มีคำถาม : เร่งช่วย 3 หมู่บ้านภัยแล้งกระทบหนัก

ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ในอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แม้อยู่ติดเขื่อนลำปาว แต่เป็นพื้นที่สูงเหนือเขื่อน ทำให้ส่งน้ำไปไม่ทั่วถึง

เรื่องนี้มีคำถาม : ชาวบ้านศรีสะเกษประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้

าวบ้านที่ศรีสะเกษ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำสำรองในบ่อน้ำเริ่มลดลง กังวลปีนี้จะแล้งหนัก วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไข

พล.อ.ประวิตร ย้ำรัฐจัดการน้ำให้เพียงพอ

พล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มอบหมายทุกหน่วยติดตามประเมินสถานการณ์น้ำ กำหนดพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

“พล.อ.ประวิตร” เน้นย้ำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ-ยกลำปางต้นแบบแก้แล้ง

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่ภาคเหนือ ยกจังหวัดลำปางเป็นต้นแบบแก้แล้ง ย้ำเร่งแผนพัฒนาแหล่งน้ำระยะสั้น-ยาว

พล.อ.ประวิตร ระบุแหล่งน้ำในภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำน้อย

พล.อ.ประวิตร ระบุ แหล่งน้ำในภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำน้อย กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนด้านน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ในฤดูแล้ง

เรื่องนี้มีคำถาม : แล้งหนัก! ชุมชนริมทะเลอ่าวพังงาขาดแคลนน้ำ

ชาวบ้านพังงาเดือดร้อนหนักจากภัยแล้ง ชุมชนริมทะเลอ่าวพังงาขาดแคลนน้ำ หลังฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน

“พล.อ.ประวิตร” สั่งทุกหน่วยเร่งดำเนินการโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

“พล.อ.ประวิตร” สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมทั้งเร่งปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศ

เรื่องนี้มีคำถาม : ระทมประปาไม่ไหล ชาวบ้านขาดแคลนน้ำ

ชาวบ้านในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร้องเรียนกับ “เช้าชวนคุย” หลังประสบปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำประปาไม่ไหลมาเป็นเวลานาน ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ในครัวเรือน สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะหมู่บ้านและครัวเรือนที่ไม่มีบ่อน้ำบาดาล เพื่อสูบน้ำไว้ใช้เอง

1 2 3
...