fbpx

กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนายกระดับเกลือทะเลไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระดับโลก

จันทบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่ของการผลิตสินค้าเกษตรกรรม นอกจากผลไม้ตามฤดูกาลแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับการทำนาเกลือทะเลเป็นจำนวนร้อยละ 2 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยมีพื้นที่ทำนาเกลือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 217 ไร่ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเล พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล #จันทบุรี #เกลือทะเลไทย #กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมใช้เทคโนโลยีจัดงาน Field day ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่

6 มิ.ย. – กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. จึงได้จัดกิจกรรม Field Day ขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยพัฒนาเกษตรไทยไม่หยุดยั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ผนึกกำลัง มข.-ธ.ก.ส.-สศ.มข. เซ็น MOU สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง เชื่อมโยงเครือข่าย ต่อยอดธุรกิจชุมชน

27 พ.ค. – กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งมาตั้งแต่ปี 2521 และได้ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทย 3 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง และชันโรง ส่งผลทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง จำนวน 35,405 ราย เป็นรายได้หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรกว่า 2,000 ล้านบาท มีปริมาณผลผลิตน้ำผึ้งสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 36 ของโลก. – สำนักข่าวไทย

ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนา Young Smart Farmer ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคอีสาน ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และเป็นพลังหลักขับเคลื่อนสู่เกษตรแห่งอนาคต

ก.เกษตรฯ ปลื้ม “มิลลิ” ช่วยให้ชาวสวนมะม่วงขายดีขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระบุ “มิลลิ” จุดกระแส “ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์” ช่วยให้เกษตรกรขายทั้งมะม่วงและข้าวเหนียวได้ดีขึ้น

กสส.ต่อยอดแพลตฟอร์มกลาง ค้าสินค้าเกษตรออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าแพลตฟอร์มกลางค้าสินค้าเกษตรออนไลน์ใช้ Thaitrade.com ต่อยอดนำร่อง คาดกลางเดือนมิถุนายนลุยตลาดออนไลน์

เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตปี 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

“เฉลิมชัย” เตือนเกษตรกรศึกษาตลาดก่อนทำเกษตร

รมว. เกษตรฯ สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ส่งเจ้าหน้าที่แนะนำเกษตรกรศึกษาหาช่องทางตลาด ก่อนลงมือทำเกษตรกรรม แนะไม่ควรปลูกตามกระแสนิยมในโซเชียลมีเดีย ควรปรึกษาเกษตรอำเภอ/จังหวัด ป้องกันการถูกหลอกขายพันธุ์ แล้วไม่รับซื้อผลผลิตตามที่ตกลงกัน

เกษตรแปลงใหญ่ ผนึก 4 ภาค เจาะตลาดสะดวกซื้อ

วันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จับมือภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่ โดยร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส รับซื้อผักสดคุณภาพจากแปลงใหญ่ 4 แห่งทั่วประเทศ

มะม่วงแปลงใหญ่กับผลกระทบโควิด-19

เกษตรกรชาวสวนมะม่วง และไม้ผลอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้าส่งออก ต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า

เกษตรแปลงใหญ่กับผลกระทบโควิด-19

กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยกระจายผลผลิตเกรดพรีเมียมที่ไม่สามารถส่งออกได้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาด

1 2