fbpx

พช.จับมือ ยสท.พัฒนาพื้นที่ต้นแบบสู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช. เดินหน้าจับมือ การยาสูบ (ยสท.) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย น้อมนำแนวพระราชดำริฯ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวไร่ยาสูบรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล

อธิบดี พช. พร้อมด้วยประธานสภาสตรีฯ นำคณะผู้บริหาร ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9

พช.ลุยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้วยแนวทาง “บวร”

พช.ลุยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล ด้วยแนวทาง “บวร”

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา

สมัครด่วน! กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา ปฏิบัติภารกิจ 73 จังหวัด เสริมทัพขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” สนองนโยบายรัฐ สร้างงานสร้างรายได้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มุ่งหวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมามั่นคงอย่างยั่งยืน

พช.สานต่อ “โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่”

พช.เดินหน้าสานต่อ “โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่” ปีงบประมาณ 2564 มุ่งช่วยผู้ประกอบการ OTOP สู่การขายยุค New Normal อย่างเข้มแข้ง

พช. มอบรางวัลประกาศผลประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.”

กรมการพัฒนาชุมชนมอบรางวัลการประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ให้ผู้ชนะรวม 34 รางวัล คัดสุดยอดคลิปวิดีโอนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พช.ก้าวสู่ปีที่ 59 มุ่งมั่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต

58 ปี พช.ก้าวสู่ปีที่ 59 มุ่งมั่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.-อพ.สธ.จับมือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

พช. และ อพ.สธ. จับมือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ รักษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

อธิบดี พช. มอบประกาศเกียรติคุณ ขรก.เกษียณอายุ

อธิบดี พช. มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการเกษียณอายุราชการ และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น พร้อมน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กกต.สร้างความเข้าใจระบอบปชต.ฯ

สำนักงาน กกต. 21 ก.ย.- กกต.ลงนามความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน ผลักดันสร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้กับชาวบ้าน หวังเกิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

1 2