fbpx

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล

กทม. 5 ธ.ค. – อธิบดี พช. พร้อมด้วยประธานสภาสตรีฯ นำคณะผู้บริหาร ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท เป็นแสงทองส่องทางนำพสกนิกรชาวไทยไปสู่การดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงอย่างยั่งยืน


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการสภาสตรีฯ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 30 รูป ณ บริเวณพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้นได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นดังกษัตริย์นักพัฒนา พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ อันเป็นหลักชัยแก่พสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำไปสู่การดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ กว่า 4,000 โครงการในพระราชดำริ ที่พระองค์ทรงลงมือทำด้วยพระองค์เองให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้แก่พัฒนากรในโอกาสเสด็จไปทรงทำพิธีเปิดเขื่อนและการพลังงานไฟฟ้า แม่น้ำพุง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 ดังความตอนหนึ่งว่า “ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนาคนให้มีความ ฉลาด สามารถช่วยตัวเองได้…” และคำขวัญเนื่องในวันพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ว่า “พัฒนาคือสร้างสรรค์” เป็นสิ่งที่ชาวกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน เคารพยึดถืออย่างสุดหัวใจมาตลอดในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสนองงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการทรงงาน เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ สืบไป”


ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ได้แก่ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ระยะที่ 1 และสร้างฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะที่ 2 ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวเป็นที่ประสบผลสำเร็จในทุกภูมิภาค โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อันเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกำลังดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณ ในห้วงระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมจัดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” เพื่อแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน และหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมร่วมสนุก และจัดของที่ระลึกสำหรับประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับรู้ความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน และหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บริเวณถนนสนามไชยตลอดเส้นทาง และสวนสราญรมย์. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นพ.ยง ตอบ5คำถามพบบ่อย การฉีดวัคซีนโควิดกับผู้หญิง

“นพ.ยง” ตอบคำถามสุภาพสตรีมีประจำเดือนหรือกำลังจะมี สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้, เตรียมตัวมีบุตร หรือแม่ให้นมบุตร ฉีดวัคซีนได้, และยังไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าวัคซีนจะมีผลทำให้มีบุตรยาก

ทุเรียนต้นใหญ่เติบโตจากน้ำปลาร้า

พาไปดูทุเรียนโบราณ ซึ่งเป็นต้นแรกของ จ.ปราจีนบุรี ที่มีอายุเกิน 100 ปีแล้ว ลำต้นสูงใหญ่ขนาด 2 คนโอบ ออกลูกดกปีละไม่น้อยกว่า 300 ลูก เจ้าของบอกมีเคล็ดลับดีจากน้ำปลาร้า

ด่วน! นนทบุรีสั่งปิดอพาร์ตเมนต์ย่านพิบูลสงครามหลังพบติดโควิดอื้อ

ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิดเพิ่มเติม เป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยพิบูลสงคราม 21 ห้ามเข้า-ออกอาคารมีผลตั้งแต่วันนี้ หลังพบผู้พักอาศัยในอาคารติดเชื้อโควิดหลายคน

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรวม 2,256 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

โควิด-19 รายใหม่ วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,256 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,073 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 183 ราย ยืนยันสะสม 67,187 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,701 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

ข่าวแนะนำ

ทอร์นาโดถล่ม 2 มณฑลของจีน เสียชีวิต 12 ราย

พายุทอร์นาโด 2 ลูก พัดถล่มจีน ลูกหนึ่งเกิดขึ้นที่เมืองอูฮั่น ในภาคกลางของจีนและอีกลูกหนึ่งเมืองแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซู ทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 รายและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคน ในขณะเดียวกันก็สร้างความเสียให้กับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน

ศบค.ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 4 จังหวัด

ศปก.ศบค.ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 4 จังหวัด กทม.-นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ ผ่อนคลายนั่งกินอาหารในร้านได้ 25% ถึง 3 ทุ่ม รอเสนอนายกฯ ลงนาม ก่อนกำหนดวันชัดเจน

ดึง 5 เซียนลูกยางสาวไทย นำทัพลุยเนชันส์ลีก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ แถลงดึง 5 เซียนนักตบลูกยางสาวไทย นำทัพลุยเนชันส์ลีก แทนผู้เล่นติดโควิด นำทีมโดย “นุศรา ต้อมคํา-ปลื้มจิตร ถินขาว”