fbpx

เคาะผ่อนคลายเปิดร้านเกม-อินเทอร์เน็ต

วธ.12 พ.ย.-วธ.เผย ศบค.เคาะมาตรการผ่อนคลาย เปิดร้านเกม-อินเทอร์เน็ตได้ วันและเวลาเปิด-ปิดยึดกฎกระทรวง ร้านห้องแอร์ให้บริการ 50% ร้านเปิดโล่ง 75% ของจำนวนเครื่อง ป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กิจการร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ออกตามมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 35) ข้อ7(1) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เสนอ

โดยได้รับความเห็นชอบจาก ศบค.โดยแนวทางปฏิบัติฯ ให้เปิดบริการได้ตามเวลาที่กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 กำหนดไว้คือ ผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้บริการได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา14.00-20.00 น.และวันหยุดราชการหรือปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00 – 20.00 น. ผู้มีอายุ15-18 ปี ใช้บริการได้ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-22.00 น.วันหยุดราชการหรือช่วงปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00-22.00 น. และผู้มีอายุเกิน 18 ปี ใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนและจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการ งดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน


นอกจากนี้ ต้องควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดและรวมกลุ่มกันภายในร้าน ร้านที่มีระบบปรับอากาศ ให้มีผู้ใช้บริการ 50% ของจำนวนเครื่อง และร้านพื้นที่เปิดโล่งให้มีผู้ใช้บริการ 75% ของจำนวนเครื่อง จองคิวล่วงหน้าออนไลน์หรือโทรศัพท์และจัดรอบเข้าใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบ การนั่งเล่นเกมหรืออินเทอร์เน็ตแบบเว้นระยะเก้าอี้ โดยมีระยะห่าง 1 เมตร และชำระค่าบริการผ่านช่องทาง E- payment กรณีเป็นเงินสดมีถาดรับชำระเงินหรือบัตรเครดิต และพนักงานร้านต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ทุกสัปดาห์ รวมทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในร้าน สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล(Universal Prevention) และDMHTA อย่างเคร่งครัด หากพบพนักงานหรือผู้ใช้บริการเป็นผู้ป่วยยืนยันให้ปิดร้าน ทำความสะอาดพื้นที่และดำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ วธ.มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติฯ ไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกแห่งและผู้ประกอบการร้านเกมทั่วประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศบค.ให้ผับบาร์เปิดบริการ 1 มิ.ย.

นายกฯ เผย ศบค.ผ่อนคลายผับบาร์ 1 มิ.ย. วอนฉีดวัคซีนให้ครบ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ เชื่อสถานการณ์จะดีขึ้น ดันรายได้ท่องเที่ยวสูงขึ้น

อัยการให้ ตร.แจ้งข้อหาเพิ่ม “กระติก-จ๊อบ-ปอ” คดีแตงโม

ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม ภัทรธิดา” ล่าสุดอัยการมีความเห็นให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ “กระติก-จ๊อบ” ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วน “ไฮโซปอ” โดนเพิ่มอีก 1 ข้อหา เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พร้อมสั่งตำรวจกลับไปสอบสวนใหม่

ข่าวแนะนำ

ศบค.ให้ผับบาร์เปิดบริการ 1 มิ.ย.

นายกฯ เผย ศบค.ผ่อนคลายผับบาร์ 1 มิ.ย. วอนฉีดวัคซีนให้ครบ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ เชื่อสถานการณ์จะดีขึ้น ดันรายได้ท่องเที่ยวสูงขึ้น