fbpx

สปสช.ขอกลุ่มเสี่ยงรับ ATK แล้วตรวจโควิดทันที

สปสช.เปิดข้อมูลกระจาย ATK มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับชุดตรวจแล้วกว่า 6 หมื่นราย รวมจำนวนกว่า 1.2 แสนชุด แต่ตรวจโควิดทันทีเพียง 6% เท่านั้น ขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเร็วหลังรับชุดตรวจ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา และลดการแพร่ระบาด

สธ.ให้ อสม.เป็นกระบอกเสียงแนะวิธีใช้ชุด ATK

สธ.ให้ อสม.ทั่วประเทศ เป็นกระบอกเสียงแนะประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงวิธีใช้ชุดตรวจ ATK “รู้เร็ว รักษาเร็ว” พร้อมการแปลผลที่ถูกต้อง การกำจัดชุดตรวจที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี และประสานส่งผู้มีผลบวกเข้าสู่ระบบการรักษา พร้อมเชิญชวนฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย

สธ. ย้ำตรวจ ATK หากผลเป็นบวกต้องได้รับการดูแลถูกต้อง-รวดเร็ว

สธ.ย้ำหน่วยบริการ แจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนตรวจด้วยตัวเองแล้ว ขอให้วางแนวปฏิบัติให้ชัดเจน โดยประชาชนต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้อง หรือพิมพ์แนวปฏิบัติว่าจะติดต่อหน่วยบริการอย่างไรในกรณีผลตรวจเป็นบวกแจกคู่ไปกับชุดตรวจด้วย ย้ำเมื่อประชาชนติดต่อมาแล้วห้ามปฏิเสธการดูแล ด้าน สปสช.คาดสัปดาห์หน้าเริ่มเปิดลงทะเบียนขอรับชุดตรวจได้

อภ.ย้ำมีอำนาจจัดซื้อ ATK ตาม กม. มาลอตแรกวันนี้ 3 ล้านชุด

องค์การเภสัชกรรม ย้ำมีอำนาจจัดซื้อ ATK ไม่ขัดข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ โดยวันนี้มาถึงไทยลอตแรก 3 ล้านชุด ตรวจสอบแล็บ รพ.รามาฯ ก่อนกระจายให้ประชาชน

16 ก.ย.นี้ แอปเป๋าตังเปิดให้กลุ่มเสี่ยงรับ ATK ฟรี

สปสช.เร่งเตรียมความพร้อมกระจาย ATK ฟรี 8.5 ล้านชุด ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง ล่าสุดหน่วยบริการทยอยส่งจำนวนรับจัดสรร ATK แล้ว ขณะที่ ธ.กรุงไทย พัฒนาระบบแอปฯ “เป๋าตัง” รองรับ พร้อมเปิดระบบประชาชนลงทะเบียนและคัดกรองความเสี่ยงก่อนรับ ATK เริ่ม 16 ก.ย.นี้

นายกฯ ฝาก สธ.-สปชส.อธิบายขั้นตอนการใช้ ATK

นายกฯ กำชับ เตรียมความพร้อม ก่อนแจก ATK ฟรี 8.5 ล้านชุด 15 ก.ย.นี้ ฝาก สธ.-สปชส.เพิ่มการอธิบาย ขั้นตอนการใช้ ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น

วิธีกระจาย ATK ผ่านร้านยา ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปฯ เป๋าตัง ก่อนไปรับแจก

สมาคมเภสัชกรรมชุมชนเผยวิธีการกระจายชุดตรวจ Antigen test kit ผ่านร้านยาให้กลุ่มเสี่ยงเอาไปตรวจโควิดด้วยตัวเอง เบื้องต้นให้ลงทะเบียนและทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วเลือกร้านยาที่จะไปรับ หรืออาจ Walk in มาประเมินความเสี่ยงที่ร้านยาก็ได้ ด้าน สปสช.ระบุเริ่มกระจาย ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลางเดือน ก.ย.นี้

สปสช.เตรียม 2 รูปแบบกระจาย ATK 8.5 ล้านชุด

สปสช.เผยแนวทางกระจายชุดตรวจโควิด ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 8.5 ล้านชุด เน้นแจก 2 รูปแบบ คือแจกในชุมชนแออัด-ตลาด และหน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็น รพ. รพ.สต.คลินิก และร้านขายยาในพื้นที่สีแดง ในส่วนของหน่วยบริการแจกผ่านแอปฯ เป๋าตัง เบื้องต้นแจกคนละ 2 ชุด ใช้ตรวจห่างกัน 5 วัน เผื่อให้ตรวจซ้ำเมื่อตรวจครั้งแรกแล้วได้ผลเป็นลบ คาดเริ่มแจกได้ 15 ก.ย.นี้

อภ.แจงย้ำเวิลด์ เมดิคอลฯ ยื่นซองราคา ATK 8.5 ล้านชุด

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) ชี้แจงย้ำผู้ยื่นซองราคา ATK 8.5 ล้านชุด คือ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ออสท์แลนด์ฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

1 2 3