fbpx

สธ.เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด 24 ล้านโดส ต.ค.นี้

กทม. 11 ก.ย.- สธ.จัดสรรวัคซีนโควิด 24 ล้านโดส ต.ค.นี้ ตั้งเป้าฉีดให้ได้ร้อยละ 50 ทุกจังหวัด พร้อมเผยจนถึงขณะนี้ มีผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเพียง 1 ราย จากที่ได้รับรายงานทั้งหมด 628 ราย ย้ำให้กลุ่มเสี่ยงเร่งเข้ารับวัคซีน เพื่อลดอัตราป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อัปเดตสถานการณ์โควิด และเปิดเผยยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ วันที่ 10 ก.ย. มีผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 758,503 โดส ทำให้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 จำนวน 35,531,341 โดส ในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 26,954,546 ราย หรือ ร้อยละ 37.4 ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 12,063,643 ราย หรือ ร้อยละ16.7 พร้อมย้ำประสิทธิผลการฉีดวัคซีนโควิด หากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มโดยเร็ว จะช่วยป้องกันอาการป่วยรุนแรง หรือเสียชีวิตจากโควิดได้ ทั้งนี้ไม่มีวัคซีนชนิดใดที่จะมีประสิทธิผล 100% ในการป้องกันการติดเชื้อ แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส จึงยังจำเป็นต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลต่อไป และจากผลการศึกษาการได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันป่วยรุนแรง (ปอดอักเสบ) อยู่ในระดับสูง รวมทั้งภายหลังการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา 1 เข็ม เกิน 14 วัน พบมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อและอาการรุนแรงได้ อีกทั้งการฉีดวัคซีนไขว้ ซิโนแวค-แอสตราเซเนกา ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ได้เร็วขึ้นภายใน 5 สัปดาห์ ตั้งแต่เข็มแรก ฉะนั้นกลุ่ม 608 มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากโควิด จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็ว ด้วยสูตรวัคซีนไขว้


ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. พบในวัคซีนซิโนแวค มีอาการแพ้รุนแรงเพียง 24 ราย จากทั้งหมดที่ฉีดไป 15,292,644 โดส ทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา พบมีอาการแพ้รุนแรง 6 ราย จากที่ฉีดไปทั้งหมด 15,419,603 โดส ทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว ส่วนภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกร็ดเลือดต่ำหลังได้รับวัคซีน มี 5 ราย วัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ฉีดไปแล้ว 4,330,836 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียด วัคซีนไฟเซอร์ พบมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 1 ราย จากที่ฉีดไปทั้งหมด 869,811 โดส ทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว

ขณะที่ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตภายหลังการได้รับวัคซีน ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. พบว่า มีผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 628 ราย คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาไปแล้ว 416 ราย ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น 249 ราย เช่น ติดเชื้อในระบบประสาทและสมอง เลือดออกในสมอง เส้นเลือดสมองอุดตัน ปอดอักเสบรุนแรง ลิ่มเลือดอุดตันในปอด โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ทั้งนี้มีเหตุที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ อีก 32 ราย เช่น โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกในสมอง ระบบหายใจล้มเหลว และรอสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจากผลการชันสูตรศพอีก 9 ราย ส่วนเหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน มีเพียง 1 ราย มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ สรุปไม่ได้ 12 ราย และรอสรุปผลอีก 122 ราย


นอกจากนี้คณะผู้เชี่ยวชาญ ยังให้คำแนะนำว่า ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำภายหลังได้รับวัคซีน เกิดขึ้นได้น้อยมาก และสามารถรักษาให้หายได้ถ้าได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบประโยชน์ของวัคซีนในการป้องกันโควิดและป้องกันความรุนแรงของโรคซึ่งมีมากกว่า จึงยังคงแนะนำให้ประชาชนรับวัคซีน ควรเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับภาวะดังกล่าวให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยได้เร็วขึ้น ลดการเสียชีวิตจากภาวะดังกล่าว เพิ่มการตรวจทางห้องปฏิบัติการและยาสำหรับใช้รักษา สำหรับประชาชนหากมีอาการปวดศีรษะรุนแรง แขนขาอ่อนแรง ปากหรือหน้าเบี้ยว เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด ขาบวมเจ็บ ปวดท้องรุนแรง หรือพบมีจุดเลือดออก ภายหลังได้รับวัคซีน 4-30 วัน ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิต

ส่วนอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายหลังได้รับวัคซีนโควิด เกิดขึ้นได้ แต่น้อยมาก สามารถรักษาหายได้ หากมีอาการใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอกมาก หายใจหอบ เหนื่อยง่าย หลังฉีดวัคซีนโควิด กลุ่ม mRNA เช่น ไฟเซอร์ แล้ว 4-30 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ แจ้งให้ทราบว่าได้รับวัคซีนมา พร้อมเตรียมบัตรนัด หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนไปแสดงด้วย

ขณะที่แผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของไทย ในช่วงเดือน ต.ค.นี้ จะมีการนำเข้าวัคซีนเข้ามาอีก 24 ล้านโดส แบ่งเป็น ซิโนแวค 6 ล้านโดส แอสตราเซเนกา 10 ล้านโดส และไฟเซอร์ 8 ล้านโดส มีเป้าหมายฉีดให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด อย่างน้อยร้อยละ 50 ของทุกจังหวัด เพิ่มความครอบคลุมในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ให้ได้มากที่สุด และขยายการฉีดไปยังกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน พร้อมฉีดเข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับการฉีดซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2564 รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจและควบคุมการระบาด .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ทอ.เผยสาเหตุเครื่องบิน F5 ตกเพราะนกบินชน

โฆษก ทอ. เผยสาเหตุอุบัติเหตุ F5 ตก เกิดจากนกขนาดใหญ่บินชนที่ด้านหน้าครอบของห้องนักบิน ทำให้ไม่สามารถควบคุมการบินของเครื่องบินได้

ผู้ต้องหายิง 2 ศพ ชักปืนยิงพยานอาการสาหัส

มือปืนก่อเหตุยิง 2 ศพ อยู่ระหว่างประกันตัว ก่อคดีซ้ำ ใช้ปืนยิงพยานอาการสาหัส แต่ไปไม่รอด ถูกจับคาบ้านใน บขส.เก่า กลางเมืองภูเก็ต

แจงแหวกอกโปรโมทร้าน-อยากให้มองเป็นศิลปะ

แหวกอกตกเป็นกระแส นักท่องเที่ยวทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แห่แวะแน่นร้าน เจ้าของร้านแจงเป็นเพื่อนซึ่งไม่ใช่หญิงแท้มาช่วยโปรโมทร้านที่ซบเซาจากพิษโควิด อยากให้มองเป็นศิลปะ

ข่าวแนะนำ

“ชวน” เสียดาย “นิพิฏฐ์” ลาออก ปชป. รับเสียมือดี

“ชวน” เสียดาย “นิพิฏฐ์” ไขก็อกจาก ปชป. รับเสียมือดีแต่ยับยั้งไม่ได้ อวยพรให้โชคดี และให้ยึดอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ สุจริต

นายกฯ ขอประชาชนตระหนัก แต่อย่าตระหนก พบ “โอไมครอน”

โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” มั่นใจสาธารณสุขไทยมีศักยภาพ คัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รวดเร็ว ขอประชาชนตระหนักแต่อย่าตระหนก พบ “โอไมครอน” รายแรกของประเทศ ยืนยันสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยยังคงเป็นเดลตา

ไทยพบโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” รายแรก

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน รายแรกของประเทศ เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน เดินทางมาจากสเปน