fbpx

วธ.ร่วม work from home 100%

วธ. 20 ก.ค.-ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วธ.ให้ความร่วมมือ work from home 100% ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดอย่างเต็มที่ แต่หากมีภารกิจเร่งด่วน-งานบริการประชาชน พร้อมปฏิบัติงานทันที ปลัด วธ.ย้ำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารงานให้เดินหน้าต่อแบบ New Normal


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 28) กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวนนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ 184/2564 เรื่อง แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาพอสังเขป ดังนี้


1. ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข และ วธ. อย่างเคร่งครัด 2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (work from home) ให้ยึดแนวทางของ ศบค. โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน อาทิ ให้บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการทั้งหมด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามหมายรับสั่ง ให้กอง ศูนย์ กลุ่มมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานทันที พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสามารถสื่อสารติดต่อได้ตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที และกำกับดูแลความเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการกองที่ได้รับมอบหมาย 1 คน มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง และให้กองกลางจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร 2 คน ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการที่ได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หากจำเป็นต้องออกนอกบริเวณสถานที่พักในช่วงอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานภายในที่พัก ให้แจ้งเหตุความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนในทุกกรณี ที่สำคัญหากใครมีอาการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการใดๆ ของตนตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค และพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน รวมทั้งให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที เป็นต้น และ 3. ให้มีการกำกับ ติดตามและรายงานการดำเนินงานตามที่ วธ.กำหนด โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อให้งานยังคงเดินต่อแบบ New Normal.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ่อยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มในเด็ก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารวัคซีนโควิด “ซิโนฟาร์ม” ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในเด็กกับ อย.แนะเด็กก็ควรจะได้รับวัคซีนโดยเร็ว

พิพากษาประหารชีวิต “เสี่ยบรรเจิด” จ้างวานฆ่าพระหมอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต “เสี่ยบรรเจิด” จ้างวานฆ่า “พระหมอ” ขณะที่ทีมฆ่าทั้งมือปืนและดาบตำรวจ คนขับรถ จำคุกตลอดชีวิต ส่วนคนดูต้นทางศาลยกฟ้อง

อย. เผยรายชื่อ 6 ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย

อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 6 รายการ ฉวยโอกาสหลอกประชาชน มีทั้งไม่ขออนุญาต สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น อ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบแต่ไม่มีจริง และใช้วัตถุดิบอื่นแทน เตือนประชาชนระวัง ก่อนซื้อตรวจสอบเลข อย. ที่ www.fda.moph.go.th

ข่าวแนะนำ

วัดดังฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับก่อสร้างอาคาร 193 ล้าน

วัดกิ่งแก้วให้ทนายความยื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มูลค่า 193 ล้านบาท วันพรุ่งนี้ อ้างเหตุผลไม่เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ อบต.ขอเช่าที่ดินของวัดเพื่อทำสวนสาธารณะ แต่กลับมาสร้างอาคารสูง 5 ชั้น

“น้องแต้ว” แพ้คะแนนนักชกไอร์แลนด์ คว้าเหรียญทองแดง

“น้องแต้ว” นักชกสาวทีมชาติไทย พ่ายคะแนน เคลลี แอนน์ แฮร์ริงตัน แชมป์โลกปี 2018 จากไอร์แลนด์ ได้เพียงเหรียญทองแดง