fbpx

เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน เปิดชมฟรี 3 – 6 ก.ย. 63

27 ส.ค.-ไทยจับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 คัดสุดยอดหนังอาเซียน จีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น 21 เรื่อง 13 ประเทศ จัดฉายให้ชมฟรี วันที่ 3 – 6 ก.ย. นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film Festival 2020) ครั้งที่ 6 นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน โดยในปีนี้ รัฐบาลโดย วธ. ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film festival 2020) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย.2563 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไปทั่วโลก อาทิ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ประจำปี 2563 โดยได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตามจากการประเมินสถานการณ์ในประเทศไทย รัฐบาลมีการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี มีการป้องกันและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ และแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยที่จะเป็น 1 ในอาเซียน วธ.และภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ โดยการจัดงานดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


สำหรับกิจกรรมภายงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนในปีนี้ มีการจัดฉายภาพยนตร์คุณภาพ 21 เรื่อง จาก 13 ประเทศ โดยเป็นภาพยนตร์จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และภาพยนตร์จากกลุ่มเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็นภาพยนตร์จัดฉาย ประกอบด้วย 1. ภาพยนตร์อาเซียนฉายโชว์ (SHOWCASE : ASEAN PLUS) ภาพยนตร์จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวม 5 เรื่อง จัดฉายเรื่องละ 1 รอบ ประกอบด้วย (1) ภาพยนตร์เรื่อง Balloon สาธารณรัฐประชาชนจีน กำกับภาพยนตร์โดย Pema Tseden (2) ภาพยนตร์เรื่อง A Girl Missing กำกับภาพยนตร์โดย Koji Fukada จากประเทศญี่ปุ่น (3) ภาพยนตร์เรื่อง The Long Walk กำกับภาพยนตร์โดย Mattie Do จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (4) ภาพยนตร์เรื่อง Rom กำกับภาพยนตร์โดย Tran Thanh Huy จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (5) ภาพยนตร์เรื่อง The Science of Fictions กำกับภาพยนตร์โดย Yosep Anggi Noen สาธารณรัฐอินโดนีเซีย , 2. การฉายภาพยนตร์ของสายการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน (ASEAN SHORT FILM COMPETITION) 15 เรื่อง พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ 3 ท่าน โดยมีรางวัลดังนี้ 1. BEST ASEAN SHORT FILM ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 2,000 USD , 2. JURY PRIZE ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 1,000 USD , 3. SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 500 USD และภาพยนตร์อาเซียนทรงคุณค่า (ASEAN Classic) เข้าฉาย 1 เรื่อง ได้แก่ น้ำผึ้งพระจันทร์ นำแสดงโดย นายสมบัติ เมทะนี นางสาวเพชรา เชาวราษฎร์ กำกับภาพยนตร์โดย นายชรินทร์ นันทนาคร

ด้าน นางสาว พิมผกา โตวิระ Programming Director เปิดเผยว่า นอกจากภาพยนตร์คุณภาพที่นำมาจัดฉายแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกนั้น คือ การประกวดโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ขนาดยาวอาเซียน (SEA PITCH) : SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH) คัดเลือกโครงการสร้างภาพยนตร์ขนาดยาว 8 โครงการ โดยคนทำหนังจากภูมิภาคอาเซียนที่มีไอเดียในการผลิตภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผู้กำกับและโปรดิวเซอร์จะเข้าร่วมอบรมพิเศษออนไลน์ด้านการนำเสนอโปรเจกต์ (Pitching) กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติสองครั้ง เพื่อเตรียมตัวนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. SEAPITCH Award ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 5,000 USD
2. Runner-Up Prize ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 3,000 USD
3. SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 2,000 USD


พร้อมทั้งจัดสัมมนาด้านภาพยนตร์ในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม จะมีพิธีมอบรางวัลบุคคลเกียรติยศ (Life Time Achievement Award) ให้กับ นางสาวเพชรา เชาวราษฎร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติของประเทศไทย โดยจะมีพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 ณ โรงภาพยนตร์ MASTER CARD ชั้น 9 SF WORLD CINEMA CENTRAL WORLD และพิธีประกาศรางวัลและปิดเทศกาลในวันที่ 6 ก.ย. 2563 ณ โรงภาพยนตร์ CAT FIRST CLASS ชั้น 8 SF WORLD CINEMA CENTRAL WORLD อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ในงานเทศกาลฯ ครั้งนี้ จะมีบทบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ เข้าชมฟรีทุกเรื่องทุกรอบ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ที่ www.baff.go.th และ www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พบเชื้อโควิดกลายพันธุ์บราซิล ต้านวัคซีนได้

บราซิลพบเชื้อโควิด-19 พี 1 กลายพันธุ์ พัฒนาตัวเอง จนเกิดการต้านวัคซีน ทั้งยังติดง่ายกว่าเชื้อโควิดธรรมดาถึง 2.5 เท่า

ช้างเหยียบนักท่องเที่ยวดับ ขณะให้อาหาร

สลด! ชายวัย 53 ปี ขับรถมาเห็นช้าง ลงไปให้อาหารเพียงลำพัง แต่โดนช้างใช้งวงฟาดจนสลบ เหวี่ยงร่างไปมาและใช้ขาหน้าเหยียบจนเสียชีวิต

สธ.เคาะพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด ชงห้ามร้านอาหารขายสุรา

สธ.เคาะพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด สีส้ม 59 จังหวัด เตรียมชงเพิ่มมาตรการ ศบค.ชุดใหญ่ พรุ่งนี้ ปิดผับบาร์สถานบันเทิงต่อ ห้ามร้านอาหารขายสุราเด็ดขาด “อนุทิน” ชี้ยังไม่ใช่ล็อกดาวน์-ควบคุมเข้าออก

ข่าวแนะนำ

กรมอุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อน ไทยตอนบน

กรมอุตุฯ เตือนรับมือพายุฤดูร้อน ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจมีฟ้าผ่ากับฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนตกหนักบางแห่ง

นายกฯ ลั่นไม่เคอร์ฟิว-ไม่ล็อกดาวน์ ยกระดับคุมโควิดทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ศบค. ยกระดับมาตรการคุมโควิด-19 ทั่วประเทศ ยืนยันยังไม่เคอร์ฟิว ไม่ล็อกดาวน์ แต่ให้ปิดสถานบันเทิง และงดจำหน่าย/ดื่มสุราในร้านอาหารทั่วประเทศ ปรับเวลาการเปิด-ปิดร้านอาหาร