fbpx

โผล่หลายจังหวัด เร่งตรวจสอบเสาไฟประติมากรรม

ภูมิภาค 18 มิ.ย. – หน่วยงานเข้าตรวจสอบการจัดสร้างเสาไฟประติมากรรมหลายพื้นที่ ที่ระยองพบอีก เสาไฟกินรี ใช้งบเกือบ 35 ล้านบาท ที่กาญจนบุรี ป.ป.ช เก็บข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 13 อำเภอ พบเสาไฟรูปช้างและกามเทพ ส่วนที่ประจวบฯ เสาไฟสับปะรดกว่า 300 ต้น ถูกทิ้งร้าง ด้าน สตง.สมุทรปราการ ลงพื้นที่สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ เผยจุดไหนประชาชนสงสัย ทยอยสอบทั้งหมด


โผล่อีก ร้องสอบเสาไฟกินรี เทศบาลตำบลเชิงเนิน จ.ระยอง
ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ออกมาร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเสาไฟฟ้าแสงสว่างประติมากรรมกินรี ที่ติดตั้งเรียงรายริมถนนพัฒนาประเสริฐ ในหมู่ 3, 4, 6 และหมู่ 7 ต.เชิงเนิน กว่า 300 ต้น พบว่าใช้งบประมาณจัดสร้างเกือบ 35 ล้านบาท ในช่วงแรกก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2557 ในพื้นที่หมู่ 3 และ 4 ใช้งบประมาณ 22.9 ล้านบาท ระยะทาง 1 กิโลเมตรครึ่ง มีเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 150 ต้น เฉลี่ยต้นละ 1.5 แสนบาท ส่วนการสร้างในระยะที่ 2 ระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ ในหมู่ 4 และหมู่ 6, 7 ใช้งบประมาณ 11.8 ล้านบาท ใช้เสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 180 ต้น ราคาเฉลี่ยต้นละ 66,000 บาท

ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดการก่อสร้างทั้ง 2 ระยะ ที่ระยะเวลาห่างกัน 3 ปี จึงมีราคาถูกลงต่างกันครึ่งต่อครึ่ง ทั้งที่ขนาดเสามีความสูงเท่ากัน คือเป็นเสาสแตนเลส สูงประมาณ 7 เมตร บนยอดเสามีรูปกินรี และติดโคมไฟฟ้าส่องสว่างเหมือนกัน


ชาวบ้านยังให้ข้อมูลด้วยว่า ไฟส่องสว่างบางช่วงไม่ได้เปิดใช้งาน บางช่วงมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงอยากเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณในการสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรมกินรีของเทศบาลตำบลเชิงเนิน ว่าได้จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่เหมาะสมหรือไม่ และสร้างแล้วเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นจริงหรือไม่

ป.ป.ช.กาญจนบุรี ลงพื้นที่สอบเสาไฟประติมากรรม

ส่วนที่ จ.กาญจนบุรี ป.ป.ช.กาญจนบุรี ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ โดยตั้งแต่ 15-17 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี แล้ว 13 อำเภอ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์จัดทำรายงานข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างระมัดระวังและถูกต้องตามระเบียบ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรมรูปต่างๆ ซึ่งพบว่ามีหลายพื้นที่ เช่นที่ เทศบาลท่าม่วง ตรวจสอบพบว่ามีการจัดทำโครงการเสาไฟประติมากรรมรูปช้าง โครงการมูลค่าถึง 10 ล้านบาท ซึ่งทางเทศบาลชี้แจงว่าเป็นโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นถนน 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ


น.ส.สุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่า แม้ทางเทศบาลจะอ้างว่าการก่อสร้างเสาไฟส่องสว่าง เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ แต่ก็ต้องดูให้เหมาะสม จากการตรวจสอบโครงการนี้ใช้งบประมาณไป 10 ล้านบาท

ขณะที่พื้นที่ อ.ท่ามะกา พบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปกามเทพ ของเทศบาลตำบลหวายเหนียว ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเมื่อปี 2549 เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลดระดับบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณทั้งสิ้น 9,076,000 บาท โดยมีเนื้องานทั้งหมด 3 งาน ได้แก่ งานก่อสร้างถนน คสล. ยาว 470 เมตร งานลดระดับบ่อพักฝา คสล. พร้อมทำฝาตระแกรงเหล็ก 47 บ่อ และงานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างรูปกามเทพ จำนวน 62 ชุด ประกอบด้วย มูลค่าเสาไฟพร้อมกามเทพ สายไฟ ท่อ PE รวมเฉลี่ยชุดละ 65,139.13 บาท รวมเงินค่าสร้างเสาไฟทั้งสิ้น 4,038,626 บาท จากการตรวจสอบสภาพเสาไฟชำรุดทรุดโทรม โคมไฟเสียหายบางส่วน เนื่องจากใช้งานมานาน 15 ปีแล้ว

นายช่างเทศบาลตำบลหวายเหนียว ชี้แจงว่า ปัจจุบันจะใช้ไฟส่องสว่างอีกฝั่งหนึ่งของถนนเป็นหลัก ส่วนเสาไฟประติมากรรมจะมีการซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟ เพราะวัสดุบางอย่างปัจจุบันหาซื้อได้ยาก จึงทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมได้เหมือนของเดิมทั้งหมด เบื้องต้น ป.ป.ช. จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บังคับดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ฝากถึงประชาชนที่พบเห็นเสาไฟฟ้าประติกรรมในพื้นที่ของตนเอง สามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมาได้ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี หรือโทรศัพท์หมายเลข 034 -511300 -2

ชาวประจวบฯ ร้องสอบเสาไฟสับปะรดถูกทิ้งร้าง

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนการใช้งบพัฒนาจังหวัดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ มากกว่า 50 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บนเขาช่องกระจก และด้านหน้าศาลากลางจังหวัด หลังจากประชาชนและนักท่องเที่ยวร้องเรียนปัญหาการใช้งบประมาณจากงบดังกล่าว

จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีงบประมาณบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยเฉพาะโคมไฟรูปสับปะรดในสวนสาธารณะหน้าศาลากลางหลังใหม่ ไม่สามารถใช้การได้ทั้งหมด ไม่มีหน่วยราชการใดจัดงบซ่อมแซม เนื่องจากพื้นที่รอบเขาช่องกระจกยังไม่มีหน่วยงานใดรับเป็นเจ้าของพื้นที่ นอกจากนี้ พบว่าโคมไฟรูปสับปะรดที่ติดตั้งริมถนนเสียบชายหาด รอบอ่าวประจวบฯ ความยาวหลายกิโลเมตร ซึ่งมีมากกว่า 300 ต้น ชำรุดเสียหาย บางช่วงใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีเสาไฟส่องสว่างขนาดใหญ่ หรือเสาไฟไฮเมส ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้นานกว่า 5 ปี

ด้านนายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบ เปิดเผยว่า ตนเองยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด เนื่องจากเพิ่งได้รับคัดเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นปีแรก แต่ในเบื้องต้นโครงการดังกล่าวเป็นของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ ซึ่งมีหลายโครงการ และบางโครงการเทศบาลก็ได้มีการรับมาดูแล แต่ไม่มีงบประมาณในการดูแลซ่อมบำรุง แต่ก็พยายามเข้าไปดูแลซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการประสานพูดคุยกับโยธาธิการและผังเมืองประจวบฯ รวมถึงคณะผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

สตง.ลงพื้นที่สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ

เจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟกินรี ระบบโซลาร์เซลล์ ที่ อบต.ราชาเทวะ ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี 2562-2564 ใช้งบประมาณรวมกว่า 642 ล้านบาท โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.ราชาเทวะ พาลงพื้นที่ด้วย

จุดแรกที่เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ คือ บริเวณถนนปูนเลียบคลองหนองงูเห่า ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ที่มีลักษณะการติดตั้งเสาใช้แผ่นเหล็กยึดกับสะพานปูน เช่นเดียวกับการติดตั้งเสาในซอยกิ่งแก้ว 1 โดยเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการมีการนับจำนวนเสาที่ติดตั้ง วัดระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้น รวมถึงความกว้างความหนาของฐานเสา และระยะเส้นรอบวงเสากินนารี

นายบุญแท้ วงศ์กรนาวิน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ โดยระบุว่าผู้ที่จะให้ข้อมูลได้คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง ซึ่ง สตง.สมุทรปราการ จะต้องสรุปข้อมูลส่งให้ และหลังจากนี้จะมีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าเสาไฟที่ติดตั้งได้มาตรฐานหรือไม่ โดยจุดที่ประชาชนและสื่อมวลชนมีการตั้งข้อสงสัย สตง.จะทยอยตรวจสอบทั้งหมด. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

จับตาประชุม ครม. แต่งตั้งโยกย้ายข้ามห้วย

จับตาประชุม ครม. แต่งตั้ง “จตุพร บุรุษพัฒน์” ข้ามห้วย จากปลัดกระทรวงทรัพยฯ มามหาดไทย โยก “อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา” เป็นปลัดกระทรวงทรัพยฯ โยก “สุทธิพงษ์” ข้ามห้วยปลัดกระทรวงแรงงาน

นายกฯ สวมนาฬิกา 2 เรือน ร่วมประชุม ครม.

นายกฯ สวมนาฬิกาข้อมือ 2 เรือน ร่วมประชุม ครม. พบเป็นนาฬิกาใส่ประจำ และ Smart Watch วัดชีพจร อัตราการเต้นหัวใจ และวัดค่าออกซิเจนในเลือด

ครม.เห็นชอบหลักการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ครม.เห็นชอบหลักการช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในภาครัฐและเอกชน

ข่าวแนะนำ

เลื่อนประชุมสภาอีก 1 สัปดาห์ โควิดระบาดหนัก

“ชวน” เลื่อนประชุมสภาไปอีก 1 สัปดาห์ หลังโควิดระบาดหนัก แต่จำเป็นต้องพิจารณางบ65 วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ ยันหากฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอกสมัยประชุมนี้ ก็ต้องบรรจุและอภิปรายสมัยนี้ เผยสายตรงหา “ดอน” วอนคุยวัคซีนสหรัฐพร้อมขอประชาชนร่วมมือลดจำนวนผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัด

นิวไฮ! ติดเชื้อพุ่ง 16,533 ราย เสียชีวิต 133 ราย

โควิดวันนี้ นิวไฮ ยอดติดเชื้อพุ่ง 16,533 ราย ยืนยันสะสม 514,498 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,051 ราย เสียชีวิตอีก 133 ราย

อุตุฯ เผยเหนือ-กลาง-ตอ. ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่

งวด 1 และ 16 ส.ค.64 ออกรางวัลตามปกติ

สำนักงานสลากฯ เผยงวด 1 และ 16 ส.ค.64 ออกรางวัลตามปกติ ส่วนงวด 1 ก.ย.64 ตัวแทนจำหน่ายต้องลงทะเบียนออนไลน์แจ้งความประสงค์รับสลากไปจำหน่าย