fbpx

ศบค.เคาะเปิดห้าง ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านนวด สนามกีฬา เริ่ม 1 ก.ย.

ทำเนียบฯ 27 ส.ค.-ศบค.ชุดใหญ่ เคาะเปิดห้างฯ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านนวด สนามกีฬา เริ่ม 1 ก.ย. ภายใต้มาตรการที่กำหนด คงเคอร์ฟิวตามเดิม


พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 13/2564 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งแม้จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลง แต่ขณะนี้มีเป้าหมายคือปรับการรับมือสถานการณ์ในระยะต่อไปให้สามารถอยู่กับโควิด-19 ได้ด้วยการควบคุมโรคแนวใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลกับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด ไว้เช่นเดิม สืบเนื่องมาจากการติดเชื้อยังพบในวงกว้างและมีจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมาตรการที่เข้มงวดและเชื่อมั่นว่าระบบสาธารณสุขยังคงรองรับได้ และให้คงมาตรการทางสังคม ทั้งการห้ามออกนอกเคหะสถาน ในเวลา 21.00-04.00 น. และ work from home ต่อไปอีกอย่างน้อย 14 วัน


สำหรับการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 แบ่งเป็นการเปิดกิจการและจัดกิจกรรมให้ปลอดภัยและยังยืน ด้วยหลักการ Covid-Free Setting และ Universal Prevention สำหรับสถานที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง โดย Universal Prevention for Covid-19 หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ซึ่งเป็นการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนทั่วไปให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง โดยมีข้อปฏิบัติ 10 ข้อ อาทิ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด และหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรได้รับการตรวจด้วย ATK เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

พญ.อภิสมัย กล่าวต่อว่า มาตรการสำหรับองค์กร Covid-Free Setting แบ่งเป็น 3 อันดับคือ Covid -Free Environment คือ ระบบระบายอากาศสุข อนามัย สะอาดปลอดภัย และเว้นระยะห่าง ,Covid-Free Personnel คือ ผู้ประกอบการและพนักงานที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านตัดผม และร้านนวด เป็นต้น โดยจะระดมฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2 เข็มให้เร็วที่สุด และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ให้พนักงาน และ Covid-Free Customer คือ ลูกค้าจะต้องฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม และก่อนเข้ารับบริการจะต้องตรวจ ATK หรือมีใบรับรองผลการตรวจเป็นลบไม่เกิน 7 วัน โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำว่าเป็นมาตรการที่จะทำให้นำไปสู่การที่กิจการและกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดดำเนินการได้มากขึ้น โดยการเริ่มในวันที่ 1 ก.ย.นี้ เป็นการดำเนินการในพื้นที่นำร่องเฉพาะสถานประกอบการ หรือสถานบริการที่มีความพร้อมมีการดำเนินการได้ โดยจะต้องมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เช่น สถานประกอบกิจการ ร้านอาหารในบางแห่งที่มีความพร้อม เช่น พนักงานฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และสามารถหาชุดตรวจ ATK เพื่ออำนวยความสะดวกที่จะตรวจพนักงานทุกสัปดาห์ แต่ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้กับทุกร้าน หรือทุกสถานประกอบการ

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือเดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น ,สื่อสารให้ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือผู้ติดเชื้อให้เดินทางตามโครงการรับคนกลับบ้าน/รับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างและหลังการเดินทาง ,ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75% สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร ,มาตรการสำหรับรถโดยสาร หรือรถตู้ ระยะทางไกลควรแวะพักทุก 2- 3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ ,การเดินทางไปทำงานของแรงงาน ให้ใช้ระบบ seal route ตามมาตรการ Bubble and Seal และ การกำกับติดตามมาตรการโดย ผู้ประกอบการ กระทรวงคมนาคม และ สำนักงานการบินพลเรือน


ส่วนการเปิดบริการของร้านอาหาร แบ่งเป็น ประเภทร้านอาหาร ซึ่งร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคาร แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ โล่ง อากาศถ่ายเทดี ให้นั่งรับประทานได้ 75% ส่วนร้านอาหารที่เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 50%
พญ.อภิสมัย กล่าวว่า การปรับมาตรการสำหรับกิจการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์นั้น สามารถเปิดดำเนินการได้ทุกแผนก โดยร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม เปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ,ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดเท้า ,คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น (อาจมีการนัดหมายล่วงหน้า เมื่อมีความพร้อม) ส่วนร้านอาหาร เปิดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการร้านอาหารมีเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถเปิดได้ถึง 20.00 น.

การเปิดกิจการและกิจกรรมบางประเภท ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านนวด (เฉพาะนวดเท้า) ผู้ประกอบการต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การเปิดใช้สนามกีฬา สามารถเปิดใช้สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม โดยให้เปิดได้ถึง เวลา 20.00 น. รวมถึงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน และสามารถเปิดใช้สนามกีฬาทุกประเภท สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย แบบไม่มีผู้ชม และทางผู้จัดการแข่งขัน ต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ส่วนกิจการและกิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการ ได้แก่ สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก สวนน้ำ ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ

ห้องจัดประชุมจัดเลื้ยง การใช้อาคารของสถานศึกษา ยังไม่มีการเปิดเรียน แต่สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

พญ.อภิสมัย ย้ำว่า การเปิดกิจการหรือสถานการประกอบการในวันที่ 1 ก.ย. เป็นกิจการที่มีความพร้อม ส่วนกิจการใดที่ยังไม่พร้อมให้มีการเตรียมตัวไว้ ทั้งการตรวจคัดกรองด้วย ATK ของพนักงาน และการตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนลูกค้าที่มาใช้บริการ พร้อมกับขอความร่วมมือจากภาคเอกชน และภาคประชาชนในปฏิบัติตามมาตรการที่ออกมาด้วย.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นั่งรถไฟ-เที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน บุรีรัมย์

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถโดยสาร 7 ขบวน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

จับแชร์ “ออมเงิน” ต้นเหตุเยาวชน 17 ปี ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง

ตำรวจไซเบอร์บุกจับเจ้าของวงแชร์พร้อมสามี หลอกลงทุนออนไลน์ ต้นเหตุเยาวชน 17 ปี ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้า จ.นนทบุรี

ข่าวแนะนำ

เด้ง ด.ต.ด่านห้วยไร่ ปมรีดส่วยรถขนเฟอร์นิเจอร์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีคำสั่งย้ายดาบตำรวจประจำด่านยาเสพติดห้วยไร่ ไถ่เงินรถขนฟอร์นิเจอร์ พร้อมขันน็อตจัดระเบียบ กำชับหมดยุคเรียกรับเงินจากประชาชนแล้ว

นร.สุดปลื้ม “ลิซ่า” เลือกโรงเรียนเปิดสอนเต้น สานฝันเด็กไทย

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ดีใจชมรม K-POP เกาหลี ที่ “ลิซ่า” ร่วมก่อตั้ง เป็น 1 ใน 10 โรงเรียน เปิดสถาบันสอนเต้นสานฝันเด็กไทย

อยุธยาระดับน้ำทรงตัว-โคราชเร่งติดตั้งเครื่องระบายน้ำ

จ.พระนครศรีอยุธยา ติดตั้งแนวบังเกอร์บริเวณวัดไชยวัฒนาราม เสร็จเรียบร้อยแล้ว แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ระดับน้ำลดลง ส่วน จ.นครราชสีมา เร่งติดตั้งเครื่องระบายน้ำ หลังปริมาณน้ำแม่น้ำมูล ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว