fbpx

พล.อ.ประวิตร โชว์ผลงานด้านทรัพยากรน้ำ แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง-คุณภาพน้ำ

18 เม.ย. – พล.อ.ประวิตร โชว์ผลงานด้านทรัพยากรน้ำ แก้น้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า ยั่งยืน


ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปี 2561-2580) พร้อมทั้งได้มีการบูรณาการและติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำเร็จตามเป้าหมายคือ “ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งผลจากการดำเนินการตามแผนแม่บทน้ำฯ ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 4,675 แห่ง จัดหาปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 1,797 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แบ่งเป็น การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินทั้งในพื้นที่ชลประทานและพื้นที่เกษตรน้ำฝนได้ปริมาณน้ำต้นทุนถึง 1,452 ล้าน ลบ.ม. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้ปริมาณน้ำ 124 ล้าน ลบ.ม. และปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้แหล่งน้ำอีก 221 ล้าน ลบ.ม. สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 1.17 ล้านไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1.08 ล้านครัวเรือน รวมทั้งยังได้พัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย มีพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน 9,556 ไร่ ประชาชนได้รับการป้องกัน 10,893 ครัวเรือน สร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนจำนวน 13 แห่ง อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 156,070 ไร่ และยังได้พัฒนาระบบติดตามประเมินผลด้านน้ำของประเทศไทย (Thai Water Assessment : TWA) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ จากการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่ผ่านมา ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกระจายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน สทนช.จะพิจารณาแผนงานโครงการโดยยึดปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based) เป็นเกณฑ์สำคัญ มีแผนหลักเป็น Road map ในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้ว 35% โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนแล้ว 21 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 17 โครงการ เพื่อรองรับการใช้น้ำในอีก 20 ปีข้างหน้า โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อาทิ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ บึงราชนก จ.พิษณุโลก บึงสีไฟ จ.พิจิตร หนองหาร จ.สกลนคร เป็นต้น


เลขาธิการ สทนช.กล่าวต่อว่า ขณะนี้รัฐบาลได้เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญรวม 43 โครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำได้อีก 646 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1.56 ล้านไร่ ประชาชนมีน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ กว่า 262,000 ครัวเรือน บำบัดน้ำเสียได้ 1.36 ล้าน ลบ.ม./วัน เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน โครงการประตูระบายน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง โครงการขยายเขต กปภ.บ้านฉาง รองรับ EEC โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ เป็นต้น ควบคู่กับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านน้ำตั้งแต่ระดับพื้นที่ ผ่านองค์กรผู้ใช้น้ำ อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ำ จนถึงระดับนโยบาย คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พร้อมทั้งได้พัฒนากลไกการกำกับดูแล อำนวยการ สั่งการจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ผังน้ำ คลังข้อมูลน้ำในรูปแบบ One Map ผ่านเว็บไซต์และ application National Thai Water . – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

น้ำป่าทะลักท่วมลำปาง บ้านเรือนเสียหายกว่า 300 หลัง

บ้านเรือนชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง เสียหายเป็นวงกว้าง หลังฝนตกเกือบทั้งคืน น้ำป่าทะลักแบบไม่ทันตั้งตัว มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า 300 หลังคาเรือน บ้านทรุดตัว 1 หลัง อีก 2 หลัง เริ่มเอียง

มาดามแป้งปลอดภัย! ไม่พบอาการแตกร้าวของกระดูก

แฟนคลับมาดามแป้ง “นวลพรรณ ล่ำซำ” ผู้จัดการทีมฟุตบอลไทย โล่งใจได้ที่เกิดอุบัติเหตุหลังโดนศอก ‘ตอง’ กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ จนช้ำที่ผิว-กล้ามเนื้อจมูก แต่ไม่พบอาการแตกร้าวของกระดูก และไม่พบเลือดออกในโพรงจมูก 

วัดป่าอรัญญาฯ เปิดให้เข้าวันแรก ญาติโยมแห่กราบ “หลวงปู่แสง”

“หลวงปู่แสง” ยังคงจำวัดอยู่ที่วัดป่าอรัญญาวิเวก จ.อำนาจเจริญ โดยทางจังหวัดได้ตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความเรียบร้อย ขณะที่ประชาชนจำนวนมากแห่เข้ากราบ “หลวงปู่แสง” หลังทางวัดเปิดให้เข้าวันแรก

สงครามยูเครน : ยูเครนส่งสัญญาณยอมเสียมาริอูโพล

ยูเครนส่งสัญญาณยอมเสียที่มั่นสุดท้ายในเมืองมาริอูโพล จุดปะทะดุเดือดที่สุดในสงคราม ด้วยการให้อพยพทหารบาดเจ็บที่อยู่ภายในโรงงานอาซอฟทัล ให้ไปอยู่ในการควบคุมของรัสเซีย

ข่าวแนะนำ

น้ำมันกลุ่มเบนซินปรับขึ้น 1 บาท เว้นE85 ขยับ 60 สตางค์

แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ (19 พ.ค.) น้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น 1 บาท/ลิตร เว้นE85 ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม

ชื่นชมเด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์นานาชาติ

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม เด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมนานาชาติ ย้ำ ฝากอนาคตไว้กับคนรุ่นใหม่ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า

มติเอกฉันท์ให้ “เนตร นาคสุข” ออกจากราชการ

กรรมการ​อัยการ หรือก.อ. มีมติเอกฉันท์ให้ “เนตร” อดีตรองอัยการสูงสุด ออกจากราชการ ฐานสั่งคดีโดยใช้ดุลพินิจไม่รอบคอบอย่างร้ายแรง กรณีสั่งไม่ฟ้อง “บอส อยู่วิทยา” ขับรถชนตำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิต

โคราชอ่วม น้ำป่าท่วมทางหลวงเกือบกิโลเมตร 

ฝนตกหนักตั้งแต่เช้ามืดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่สูงเข้าท่วมถนนทางหลวงสายหนองสรวง-ขามทะเลสอ ช่วงหลักกิโลที่ 11 -12 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ น้ำป่าสภาพขุ่นแดงหลากท่วมถนน 4  ช่องทาง จราจรระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร