fbpx

เสนอครม.อนุมัติซื้อไฟเซอร์พรุ่งนี้

ทำเนียบรัฐบาล 5 ก.ค.-ผอ.ศปก.ศบค. เตรียมเสนอครม.อนุมัติซื้อไฟเซอร์ พรุ่งนี้ ส่วนข้อเสนอฉีดเข็ม 3 ให้ด่านหน้า ขอให้รอความเห็นสธ.


พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงการออกประกาศผ่อนคลายมาตรการแรงงานก่อสร้าง ว่า เป็นไปตามคำขอของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมที่เสนอแนะมา ซึ่งที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศปก.ศบค.หารือกันแล้วเห็นว่าเหมาะสมให้ผ่อนคลาย เพราะบางกิจการถ้าปิดไซต์ก่อสร้างไปนาน ๆ อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยได้ จึงเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผอ.ศบค.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนการประชุมในสัปดาน์นี้จะผ่อนคลายหรือเข้มงวดมาตราการใดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้กำลังรอฟังกระทรวงสาธารณาสุขอยู่ โดยจะประเมิณสถานการณ์และพิจารณามาตรการว่าหากเข้มงวดมาตราการขึ้นจะทำให้การติดเชื้อลดลงหรือไม่ จึงต้องดูกันในรายละเอียด เนื่องจากมีความเป็นห่วงเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีผู้ประกอบการเดือดร้อน แต่หากฝั่งกระทรวงสาธาณสุขสั่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้น จะต้องฟังกระทรวงสาธารณสุข เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะกระทบเศรษฐกิจระยะยาวมากยิ่งขึ้น การประชุมในห้วงสัปดาห์นี้ยังไม่เพิ่มมาตรการในร้านเสริมสวย


ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการให้อนุญาตสำหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท และเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีที่มีความจำเป็น โดยเสนอขอให้มีการผ่อนคลายข้อกำหนดฉบับที่ 25 กรณีคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า จำเป็นผ่อนคลายมาตรการให้กับธุรกิจก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายจากการหยุดก่อสร้างเป็นเวลานาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการตั้งแต่วันที่มีการประชุม จึงทำให้การแจ้งมาตรการผ่อนคลายล่าสุด จึงมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา

ส่วนกรณีลักลอบเปิดสถานบันเทิงแบบส่วนตัว ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ช่วยกำกับดูแล โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จับกุมดำเนินคดีในบางพื้นที่ ยอมรับว่า การลักลอบยากตรวจพบ หากประชาชนพบ ให้แจ้งมายังศบค.ได้ทันที
เมื่อถามถึงกรณีโรงพยาบาลเอกชนระบุว่าเกิดข้อติดขัดจากรัฐบาล ทำให้มีปัญหาความล่าช้าการจัดหาวัคซีนทางเลือก พลอ.ณัฐพล กล่าวว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา(3 ก.ค.) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหารือเรื่องการนำเข้าทั้งในส่วนของโมเดอร์นาและไฟเซอร์ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแล้ว แต่ต้องขออภัยเนื่องจากมาตรการการดำเนินการต้องระมัดระวังในแง่ของกฎหมายด้วย เนื่องจากหากมีข้อผิดพลาด หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบด้วย

“วัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ กรมควบคุมโรคได้เร่งรัดจัดหาเพื่อเป็นวัคซีนหลัก ส่วนวัคซีนจากบริษัทโมเดอร์นา องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้เร่งรัดจัดหาเป็นวัคซีนทางเลือก หากสำนักงานอัยการสูงสุดตอบมา จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พรุ่งนี้ และเดินหน้าต่อไป ส่วนแนวโน้มที่จะให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 ของบุคลากรด่านหน้า ต้องรอความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากประเด็นเพิ่งเกิดช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และศบค.ต้องฟังกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพราะแม้กระทั่งข้อคิดเห็นจากแพทย์ในกระทรวงยังมีความคิดเห็นต่างกัน จึงต้องฟังข้อสรุปจากที่ประชุมสาธารณสุขเป็นหลัก” ผอ.ศปก.ศบค. กล่าว


ส่วนกระแสที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรด่านหน้า เพราะเกรงจะถูกมองว่าวัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพป้องกันโควิด พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ขอให้ไปถามกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถตอบแทนได้ และอาจแถลงในประเด็นที่สำคัญเวลา 13.00 น.

“การบริจาควัคซีนไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาให้ไทย ซึ่งได้รับจัดสรรมา 1.5 ล้านโดส มีแนวคิดจะจัดสรรให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ ร้อยละ 20 โดยขอให้สังคมเข้าใจ เนื่องจากเป็นการป้องกันโรคโดยรวมของประเทศและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค” ผอ.ศปก.ศบค. กล่าว

พล.อ.ณัฐพล ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวถึงการปรับแผนยุทธศาสตร์รับมือการแพร่ระบาด ว่า ขณะนี้ ระบบเวบ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเป้าหมายหลักรองรับการสั่งการในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ เนื่องจากปัจจุบันสิงคโปร์และมาเลเซียได้ปรับยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะปรับตามสิงคโปร์และมาเลเซีย เนื่องจากเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมต่างกัน ฝ่ายวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวถึงข้อเสนอของนพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าวิชาสาขาโรคระบบหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่เสนอการจัดยาฟาวิพิราเวียร์ให้คนไข้โดยเร็ว ว่า ขณะนี้ได้รับข้อเสนอมาพิจารณา 2 ประเด็น คือการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ที่มีความรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้บางพื้นที่ใช้ยาสามัญประจำบ้าน ฟ้าทะลายโจรในกลุ่มอาการเบาบาง ส่วนแนวคิด Home Isolation เมื่อวานนี้(4 ก.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารหารือ โดยให้ทางกรุงเทพมหานครเร่งทำระบบ Home Isolation ที่มีมาตรฐานยอมรับได้ และจัดตั้ง Comunity Isolation หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชน

“แต่มาตรฐานอาจไม่เท่ากับโรงพยาบาลสนามหลัก และในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องนำผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในระบบให้ได้ และประสานโรงพยาบาลเอกชนรับตรวจ ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนก็ห่วงเงื่อนไขเดิมที่ระบุว่าเมื่อตรวจพบจะต้องรับผู้ป่วยเข้ารักษา แต่เมื่อจำนวนเตียงมีจำกัดโรงพยาบาลเอกชนจึงหนักใจที่จะตรวจหาเชื้อ ยอมรับว่าคนที่มีความกังวลว่าจะติดแล้วมาตรวจก็พบว่าติดเชื้อ จึงต้องพยายามเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามาตรวจ” พล.อ.ณัฐพล กล่าว

ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่าผู้ติดเชื้อมาจาก 3 ส่วนหลัก คือ คนที่เดินไปตรวจที่โรงพยาบาล จุดตรวจหาเชื้อของทางกรุงเทพมหานคร 6 จุด และการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ซึ่งจะต้องนำผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้ ซึ่งตั้งเป้าว่าผู้ป่วยทั้ง 100 % ต้องเข้าสู่ระบบทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการจะเข้าสู่ระบบ Home Isolation แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้ ต้องดูเรื่องความเหมาะสมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยหากอาการไม่รุนแรงทางโรงพยาบาลเอกชนต้องจัด Home Isolation แต่หากประเมินว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมให้ส่งมายัง Comunity Isolation ของกรุงเทพมหานครซึ่งจะเร่งจัดตั้ง 20 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

หลายคนสงสัย ทำบุญออนไลน์ได้บุญจริงหรือ?

ทุกปีในวันเข้าพรรษา สิ่งที่เราคุ้นเคยคือการไปทำบุญตักบาตรที่วัด แต่ปีนี้โควิด-19 ระบาดหนัก พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนหันมาทำบุญออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวก และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ แต่หลายคนยังสงสัยว่าการทำบุญออนไลน์จะได้บุญจริงหรือไม่?

บช.น.เร่งตรวจสอบค่าเก็บศพโควิดรายละ 17,000 บาท

บช.น.ส่งตำรวจลงพื้นที่เสริมกำลัง ทหาร-สธ. ร่วมคัดแยกผู้ป่วยในชุมชน พร้อมเร่งตรวจสอบค่าเก็บศพโควิด สูงถึงรายละ 17,000 บาท