fbpx

สถานการณ์ยังวางใจไม่ได้ การ์ดอย่าตก

ทำเนียบรัฐบาล 22 เม.ย.-ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,470 ราย เสียชีวิต 7 คน ขณะที่ กทม.วันนี้ยอดยังพุ่ง 446 ราย หลายพื้นที่ยังวางใจไม่ได้ ย้ำไม่ประมาท การ์ดอย่าตก


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ วันนี้(22 เม.ย.) ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,470 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 1,470 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,370 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 100 ราย ไม่มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศติดเชื้อ

“ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 48,113 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 44,867 ราย ติดเชื้อค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 20,914 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,246 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,617 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 171 ราย รวมเป็น 29,848 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 18,148 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 477 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 7 คน โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 117 ราย” โฆษก ศบค. กล่าว


นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 7 คน ได้แก่ รายที่ 111 เป็นหญิงไทยอายุ 24 ปี อาชีพ ค้าขาย มีโรคประจำตัว อ้วน เมื่อวันที่ 7 เม.ย.มีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิงที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 16 เม.ย. มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ รับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 17 เม.ย. พบเชื้อและปอดอักเสบ หายใจเหนื่อย วันที่ 19 เม.ย. ออกซิเจนในเลือดต่ำ ปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตในวันที่ 20 เม.ย. เวลา 14.30 น. รายที่ 112 เป็นหญิงไทยอายุ 68 ปี อาชีพดูแลเด็ก ขณะป่วยอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีโรคประจำตัว ภูมิแพ้ โดยวันที่ 5 เม.ย.มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าวันที่ 12 เม.ย. เริ่มมีอาการไข้ไอ วันที่ 19 เม.ย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมีอาการหายใจลำบากมีเสมหะ ใส่ท่อช่วยหายใจและระบบหายใจล้มเหลว จากนั้นเสียชีวิตในวันที่ 20 เม.ย.

รายที่ 113 เป็นชายไทย อายุ 83 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพฯ มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง วันที่ 17 มี.ค.มีไข้สูง ไอแห้ง มีน้ำมูก อ่อนเพลีย วันที่ 22 มี.ค.ไปรักษาที่คลินิกเอกชน วันที่ 23 มี.ค.รับการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากหน่วยรถพระราชทาน วันที่ 24 มี.ค.พบเชื้อ วันที่ 25 มี.ค.เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล วันที่ 31 มี.ค.เหนื่อยมากขึ้นใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อมาอาการทรุดลงและเสียชีวิตในวันที่ 20 เม.ย.เวลา 12.07 น.” โฆษกศบค. กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า รายที่ 114 เป็นหญิงไทยอายุ 80 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ขณะป่วยอยู่จังหวัดนครปฐม มีโรคประจำตัวเบาหวาน วันที่ 13 ถึง 15 เม.ย. ญาติเดินทางมาจากกรุงเทพฯมาเยี่ยม วันที่ 16 เม.ย. มีอาการอาเจียนเป็นเลือด ญาตินำส่งโรงพยาบาลตรวจพบเชื้อ โควิด-19 ต่อมาอาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในวันที่ 17 เม.ย.เวลา 06.30 น. รายที่ 115 เป็นชายไทยอายุ 45 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพฯ มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง วันที่ 9 เม.ย. มีอาการไอ ไข้ เหนื่อย พบประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า วันที่ 17 เม.ย. ไข้สูง 40.2 องศา ไอ มีเสมหะ หนาวสั่น กินได้น้อยลง มาตรวจที่โรงพยาบาล รับยากลับบ้านวันที่ 19 เม.ย.เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการหายใจเหนื่อย ค่าออกซิเจนในเลือด 60 ถึง 70% ตรวจพบเชื้อ และปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตวันที่ 20 เม.ย.


รายที่ 116 เป็นชายไทยอายุ 59 ปี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพฯ มีโรคประจำตัวเบาหวาน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 14 เม.ย.มีอาการไอวันที่ 20 เม.ย.เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการไอหายใจลำบากใส่ท่อช่วยหายใจและพบเชื้อจากนั้นเสียชีวิตในวันเดียวกัน รายที่ 117 เป็นชายไทยอายุ 86 ปี อาชีพรับจ้าง ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพฯ มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ โดยวันที่ 5 เม.ย. มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า วันที่ 16 เม.ย. ตรวจพบเชื้อมีอาการไอแห้ง อ่อนเพลีย วันที่ 18 เม.ย. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล วันที่ 20 เม.ย. มีอาการหอบ เหนื่อย ไข้สูงค่าออกซิเจนในเลือดต่ำต่อมาอาการแย่ลงและเสียชีวิตในวันที่ 21 เม.ย. ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดมีโรคประจำตัว” โฆษก ศบค. กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตในระลอกนี้ 23 คน คิดเป็น 0.12% ซึ่งแนวโน้มผู้ติดเชื้อยังไม่น่าไว้วางใจ ต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ตัวเลขยังขึ้นมากกว่าพันคนทุกวัน โดยเฉพาะ กทม.ตัวเลขยังแดงอยู่ จาก 350 ราย เป็น 365 ราย วันนี้ (22เม.ย.) เป็น 446 ราย ตัวเลขสะสม 4,775 ราย รองลงมาคือ เชียงใหม่ จากเดิมร้อยมาตลอดหลายวัน เหลือ 99 ราย แต่ยังชะล่าใจไม่ได้ สะสม 2,597 ราย ชลบุรีรายเพิ่มขึ้น 97 ราย นนทบุรี เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 69 ราย เพิ่มเป็น 118 ราย เป็นต้น

สถานการณ์รายวันแม้จังหวัดดูเป็นสีเขียวมากขึ้น คือ มีติดเชื้อ 1-10 ราย แต่ยังไม่ถือว่าดีขึ้น ถือว่ายังทรงอยู่ ส่วนรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 1-23 เม.ย. 2564 อยู่ที่ 19,250 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 14,249 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 4,852 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 149 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 23 ราย

“สำหรับจำนวนผู้ที่เข้ารับวัคซีนในประเทศไทย เข็มที่ 1 เมื่อวานนี้ (21เม.ย.) 141,670 ราย รวม เข็มที่1 746,617 ราย ส่วนเข็มที่ 2 เมื่อวานี้ (21 เม.ย.) 10,560 ราย รวม 118,223 ราย ทั้งนี้มีจำนวนผู้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-21 เม.ย. 2564 (53 วัน) 864,840 โดส ในพื้นที่ 77 จังหวัด” โฆษก ศบค. กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก วันนี้(22 เม.ย.) ยอดผู้ติดเชื้อรวม 144,431,869 ราย อาการรุนแรง 109,845 ราย รักษาหายแล้ว 122,606,237 ราย เสียชีวิต 3,071,625 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 32,602,051 ราย 2. อินเดีย จำนวน 15,924,806 ราย 3. บราซิล จำนวน 14,122,795 ราย 4. ฝรั่งเศส จำนวน 5,374,288 ราย 5. รัสเซีย จำนวน 4,727,125 ราย ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 105.- สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ชวนปชช.สวดมนต์สร้างขวัญกำลังใจ 11 พ.ค.

“อนุชา” เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ 11 พ.ค. นี้ สร้างขวัญกำลังใจในยามวิกฤติโรคระบาด เพื่อเป็นสิริมงคลของประเทศ

เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม.

ศบค. เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม. ชี้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตรียมสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่ศูนย์ประชุมแจ้งวัฒนะ

ไทยได้สิทธิผลิตยา “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาผู้ป่วยโควิด

ไทยได้สิทธิผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เอง ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาแล้ว

ข่าวแนะนำ

สั่งปิด 2 ตลาดใหญ่เมืองนนท์ พบผู้ค้าติดโควิด 145 คน

ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิด 2 ตลาดใหญ่เมืองนนท์ เป็นเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่วันนี้ หลังตรวจพบพ่อค้าแม่ค้าในตลาดติดเชื้อโควิด 145 ราย

“หมอยง”เทียบ 2 ประเทศฉีดวัคซีนฉีดมากลดป่วยตาย

“หมอยง” เทียบอังกฤษเดินหน้าปูพรม #ฉีดวัคซีนโควิด ผลลัพธ์ผู้ป่วยอยู่ในหลัก 1-2พันคนต่อวัน เสียชีวิตหลักหน่วยถึงหลักสิบ

โผล่อีก! คลัสเตอร์วงเหล้า พบกลุ่มเสี่ยงกว่า 100 คน

คลัสเตอร์ใหม่ภูเก็ตโผล่อีก “วงเหล้าพูนผล ซอย 11” เบื้องต้นมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 5 คน ด้านเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก พบกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 100 คน รอผลตรวจ