fbpx

กกต.สร้างความเข้าใจระบอบปชต.ฯ

สำนักงาน กกต. 21 ก.ย.- กกต.ลงนามความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน ผลักดันสร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้กับชาวบ้าน หวังเกิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ด้านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ระบุจะนำจุดแข็งในการทำงานใกล้ชิดและพูดภาษาเดียวกับชาวบ้านเร่งสร้างความเข้าใจ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต. และกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนาม โดย พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน

การลงนามในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับหมู่บ้าน ทำงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จะเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมระดับตำบล สร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการมีวิถีประชาธิปไตย มีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับตนเองและบริบทของพื้นที่ รวมทั้งปลุกจิตสำนึกของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง และสร้างเครือข่ายให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ภายใต้แนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างแนบแน่นใกล้ชิด สามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้รู้เรื่องจึงจะใช้ข้อดีในส่วนนี้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ที่ผ่านมาเรามีหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาพัฒนาชุมชน เราจึงจะใช้จุดแข็งที่สามารถคุยภาษาเดียวกับชาวบ้าน สื่อสารตรงไปยังประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การลงนามจะนำไปสู่การร่วมมือกันในการเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ไปยังตำบลหมู่บ้าน ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนจะมีพัฒนากร อยู่ในพื้นที่ ก็จะส่งบุคลากรมาอบรม เพื่อไปเป็นวิทยากรที่จะเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย นำสู่การสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เผยแพร่วิถีชีวิตของคนไทยให้สอดรับกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มีการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ในการเลือกคนดีเข้าสู่สภา เคารพกฎระเบียบ เคารพสิทธิ์ผู้อื่นสำคัญกว่าการรู้จักแต่สิทธิ์ของตัวเอง ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เชื่อว่าจะได้รับผลดีกลับมา หลังจากทีก่อนหน้าที่ กกต.ได้ร่วมสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กศน. ที่แต่ละหน่วยงานมีบุคคลากรอยู่ในพื้นที่ ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุด ขณะที่ กกต.ได้สร้างวิทยากรหลักโดยเจ้าหน้าที่ กกต. พร้อมคู่มือ สามารถที่จะอบรมหน่วยอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ล่าสุดเรายังได้เข้าให้ความรู้ผู้ต้องขังในเรือนจำด้วย เพราะต้องการให้ค่านิยม ทัศนคติของคนในสังคมเปลี่ยนไปในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เจ้าชายวิลเลียม-แฮร์รี่ ออกแถลงการณ์อาลัยเจ้าชายฟิลิป

เจ้าชายวิลเลียม และเจ้าชายแฮร์รี่ ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิป ยกย่องพระอัยกาเป็นคนที่พิเศษ และเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน

GPSC เตรียมทุ่ม 5 พันล้าน สร้างโรงงานแบตฯ แห่งใหม่ หลังอีวีพุ่ง

GPSC ศึกษาเตรียมทุ่ม 5 พันล้าน สร้างโรงงานแบตฯ แห่งใหม่ หลังความนิยมทั้งอีวีและใช้กักเก็บพลังงานพุ่ง พร้อมร่วมทุนขยายกำลังผลิตไฟฟ้า ตามแผนบริษัทแม่ เล็ง 4 พื้นที่เป้าหมาย ไต้หวัน, อินเดีย, เวียดนาม, จีน

ข่าวแนะนำ

ไทยตอนบน อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

เกาหลีใต้ไม่พอใจญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงทะเล

รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่พอใจกรณีรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติแผนปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิจิ ที่ผ่านการบำบัดจนถึงเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย กว่า 1 ล้านตัน ลงสู่ทะเล