fbpx

เกษตรสร้างชาติ : เกษตรทฤษฎีใหม่ มีกิน มีใช้ มีขายตลอดปี

ช่วงนี้จะพาไปดูการทำไร่นาสวนผสมตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสู้ภัยแล้ง ของผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่แบ่งพื้นที่ 9 ไร่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำให้มีอาหารปลอดภัย มีกิน มีใช้ และมีขายตลอดปี

เกษตรสร้างชาติ : เกษตรกรสุพรรณบุรีปลูกหญ้าเนเปียร์ส่งฟาร์มโคขุนแทนทำนา

เกษตรกร อ.เดิมบางนางบวช และหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ทำนาหญ้าเนเปียร์ ส่งฟาร์มโคขุนทดแทนการทำนาข้าว ฟาร์มรับซื้อในราคาประกันตลอดปี ไม่มีการกดราคา เกษตรกรจึงมีรายได้ในครอบครัวมั่นคงขึ้น

เกษตรสร้างชาติ : ปราชญ์เกษตรผสมผสาน จ.สระแก้ว

อดีตข้าราชการทหารน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาที่ดินมรดกตกทอดของครอบครัวจนประสบความสำเร็จเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานในจังหวัดสระแก้ว

เกษตรสร้างชาติ : สวนผักหวานป่านอกฤดู จ.ขอนแก่น ราคาดี กิโลฯ 200

ผักหวานป่า เป็นผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ส่วนใหญ่จะเก็บจากป่าขายกิโลกรัมละหลายร้อยบาท และเก็บได้เป็นช่วงฤดูกาลเท่านั้น เกษตรสร้างชาติวันนี้พาไปพบเกษตรกรที่ปลูกผักหวานป่าขาย และสามารถทำให้ออกนอกฤดูได้ พร้อมกับเปิดสวนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ผักหวานป่า

เกษตรสร้างชาติ : ชลประทานพร้อมส่งน้ำแก่เกษตรแปลงใหญ่

เหลืออีกเพียง 1 เดือน จะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกประจำปี 2560 กรมชลประทานสำรองน้ำไว้และพร้อมจะส่งให้แก่เกษตรกรที่เพาะปลูกตามฤดูกาล และการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่

เกษตรสร้างชาติ : เกษตรอินทรีย์ แหล่งอาหารปลอดภัยชานกรุง

คนรุ่นใหม่ใน จ.นครปฐม ผันตัวเองจากพนักงานบริษัทมาเป็นเกษตรกรปลูกข้าว ปลูกผักผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ โดยไม่ใช้สารเคมี เรียกได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 100%

เกษตรสร้างชาติ : “ประมูล จรุงการ” เกษตรกรต้นแบบ ต.ป่ากอ จ.พังงา

พาไปดูตัวอย่างของเกษตรกรท่านหนึ่งในพื้นที่ จ.พังงา ที่หันมาจัดสรรพื้นที่รอบบริเวณบ้าน ทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ที่เหลือยังสามารถขายมีรายได้จุนเจือครอบครัว

เกษตรสร้างชาติ : ปลูกผักพื้นบ้านกินกับลาบสร้างรายได้งาม-ปลดหนี้

ลาบเป็นอาหารพื้นเมืองเหนือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้เกษตรกร จ.เชียงใหม่ มองเห็นช่องทางทำเงิน โดยการปลูกผักพื้นบ้านที่นิยมกินกับลาบส่งขายสร้างรายได้งาม

เกษตรสร้างชาติ : เกษตรแปลงใหญ่ทองผาภูมิ ปลูกกล้วยไข่ส่งออก

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ ใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กว่า 30 คน รวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ ปลูกกล้วยไข่กว่า 300 ไร่ สามารถกำหนดราคาขายเอง มีผลผลิตได้มาตรฐาน จนขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศ

เกษตรสร้างชาติ : สหกรณ์แปลงใหญ่โคนมไทยมิลค์

สระบุรี 5 เม.ย.-ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเกษตรกรประกอบอาชีพทำฟาร์มโคนมกันมาก ที่นั่นมีสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ที่แปลงใหญ่โคนมแบบครบวงจรทั้งเลี้ยงและแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มคุณภาพดี

1 24 25 26 27