fbpx

ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (BIS) เริ่มเทรด  5 พ.

กรุงเทพฯ 3 พ.ค.- บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (BIS) เริ่มซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ  5 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,884 ล้านบาท   


นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BIS” ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

BIS และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการนำเข้าจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำกว่า 13 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และจีน เป็นต้น ปัจจุบันมีสินค้าจัดจำหน่ายกว่า 470 รายการ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม และมีสัดส่วนรายได้ในปี 2564 ดังนี้ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health) 27% 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition) 17% 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic) 22% 4) กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient) 15% 5) กลุ่มอาหารเม็ดสำเร็จรูป (Complete Feed) 18% และ 6) ผลิตภัณฑ์อื่น 1% โดยมีกลุ่มลูกค้าสำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์และร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ และกลุ่มลูกค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของคู่ค้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทโดยเป็นการว่าจ้างผลิต และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทเอง โดยในปี 2564 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 81 : 17 : 2 ตามลำดับ


BIS มีทุนชำระแล้ว 157 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 220 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 94 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 70.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 14.1 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์ และพนักงานของบริษัท 9.4 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25 – 28 เมษายน 2565 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 564 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,884 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น(P/E ratio) ที่ 27.45 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ) ซึ่งเท่ากับ 68.63 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้(fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.22 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIS เปิดเผยว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ขยายโรงงานและการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักร เป็นเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนปศุสัตว์เพื่อต่อยอดการผลิตวัคซีนในเชิงพาณิชย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ BIS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 33.03% และนายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์  คงเจริญสมบัติ ถือหุ้น 8.87% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทฯ .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สลด! ไฟไหม้ทาวน์เฮาส์กลางดึก แม่-ลูกนอนหลับหนีไม่ทัน ดับ 4

เกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในหมู่บ้านเรือนแก้ว จ.นครปฐม กลางดึก แม่-ลูกนอนหลับหนีไม่ทัน เสียชีวิตรวม 4 ศพ

เตือนฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ที่พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เตือนฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ที่พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิต พร้อมแนะวิธีป้องกันและการรักษาที่ถูกวิธี

“เบิร์ด ธงไชย” ลงคะแนนเลือกผู้ว่าฯ กทม.

“เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางแฟนคลับมาให้กำลังใจ

เชือดพ่อค้ารถเร่ใช้เครื่องชั่งเถื่อนขายทุเรียน

กรมการค้าภายใน เชือดพ่อค้ารถเร่ใช้เครื่องชั่งเถื่อนขายทุเรียน เตือนอย่าทำเด็ดขาด หากพบเบาะแสแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ข่าวแนะนำ

“ชัชชาติ” ขอบคุณทุกคะแนน ย้ำยึดประโยชน์ ปชช. สร้างสิ่งดีๆ ให้ กทม.

“ชัชชาติ” สุทธิพันธุ์” ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ขึ้นเวทีแถลงขอบคุณ ตื้นตันใจ พูดไม่ออก ตอนนี้เป็นเหมือนคำสั่งที่ประชาชนมอบหมายให้เป็นตัวแทนของ 31 คน ขอบคุณผู้สมัครทุกท่าน และเป็นการแข่งขันที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม

“พล.ต.อ.อัศวิน” ขอบคุณทุกคะแนน ฝากผู้ว่าฯ คนใหม่สานงานต่อ

“พล.ต.อ.อัศวิน” แถลงยอมรับผลเลือกตั้ง ขอบคุณประชาชนลงคะแนนให้ เชื่อ “ชัชชาติ” ชนะ 100% ฝากสานงานต่อเพื่อประโยชน์ประชาชน

เลขาฯ กกต. ขอบคุณทุกฝ่ายทำเลือกตั้ง กทม. – พัทยา ผ่านไปด้วยดี

เลขาฯ กกต. ขอบคุณทุกฝ่ายทำให้การเลือกตั้ง กทม. – เมืองพัทยา เป็นไปด้วยดี เผยใน กทม. พบฉีกบัตร-ขยำบัตร 3 ราย มีการแจ้งเบาะแสขนคนลงคะแนน-ซื้อเสียง แจงให้ยึดมาตรฐานปากกาสีใดก็ได้หากไม่เข้าลักษณะบัตรเสีย ให้นับเป็นบัตรดี