fbpx

“มนัญญา” เผยดีเอสไอเตรียมรับคดีสหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ เป็นคดีพิเศษ

กรุงเทพฯ 20 เม.ย.-รมช.มนัญญา ระบุ นายกฯ กำชับให้เร่งคลี่คลายคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ ล่าสุดดีเอสไอเตรียมรับเป็นคดีพิเศษ ส่วน ปปง. เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของคณะกรรมการสหกรณ์ทุกคนด้วย ทวงถามความจริงใจประธานสหกรณ์ฯ หลังไม่เข้าประชุม 2 ครั้งติด


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์แก่ประธานและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 แห่ง พร้อมด้วยนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยระบุว่า ต้องการให้การดำเนินงานของสหกรณ์ของหน่วยราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยความโปร่งใสเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์โดยตรง

ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัดสร้างความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์และความน่าเชื่อถือระบบสหกรณ์จึงขอฝากให้ทุกสหกรณ์ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับไปตรวจสอบระบบบัญชีให้ถูกต้องและฝากสมาชิกทุกคนเป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับคืนมา รวมถึงป้องกันความเสียหายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์อื่นๆ


นางสาวมนัญญากล่าวต่อว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีห่วงใยและกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่า ขอให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเพราะไม่ต้องการให้เกิดการทุจริตในระบบสหกรณ์ ทางสหกรณ์แจ้งความที่สน.นางเลิ้งแล้ว พนักงานสอบสวนกำลังติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งมาว่า พร้อมรับเป็นคดีพิเศษ โดยตนเองกำลังทำหนังสือถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเรียนต่อนายรัฐมนตรีสั่งการให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษ

ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานว่า ได้ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหาและวางแนวทางป้องกันการทุจริต ล่าสุดจากการตรวจสอบรายงานความเสียหาย ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 พบความคลาดเคลื่อนทางบัญชีของสมาชิก 155 รายเป็นเงิน 644 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทานให้ความเสียหายที่แก้จริง ขณะเดียวกันตำรวจกำลังรอผลการตรวจสอบยอดเงินที่ถูกยักยอกทั้งหมดจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัดเช่นกัน 

นางสาวมนัญญากล่าวว่า ต้องการให้เร่งตรวจสอบความเสียหายให้ครบ 100% โดยเร็วเพื่อที่สหกรณ์จะได้เร่งคืนเงินที่ถูกยักย้ายออกไปจากบัญชีให้สมาชิก จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปพบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีถึงบ้าน เนื่องจากบางคนอายุมากอาจไม่สะดวกเดินทางมาตรวจสอบบัญชีเอง หรืออาจยังไม่ทราบข่าว ซึ่งจำนวนสมาชิกทั้งหมดมี 4502 ราย แต่บัญชีเงินฝากมี 1,293 บัญชี จากที่ทางสหกรณ์แจ้งว่า จะตรวจสอบความเสียหายได้ครบในเดือนพฤษภาคม หากทั้ง 2 กรมเข้าช่วยติดตามสมาชิกคาดว่า จะเร็วกว่านั้น


นางสาวมนัญญาตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัดจึงไม่มาประชุมในวันนี้ ทั้งๆ ที่ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด แต่กลับไม่เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งที่ 2 แล้วส่งกรรมการคนอื่นมาแทน 

ดังนั้นในฐานะที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตนเองต้องทำตามหน้าที่ จะเร่งสะสาง ไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อ พร้อมระบุว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ แล้วจะขยายผลตรวจสอบกรรมการสหกรณ์ทุกคนในชุดนี้ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตยักยอกทรัพย์ของหรือไม่ 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานถึงตัวเลขสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 15 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สินทรัพย์ 6,500 ล้านบาท 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด สินทรัพย์ 21,000 ล้านบาท 3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัดสินทรัพย์ 6,900 ล้านบาท 4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด สินทรัพย์ 8,900 ล้านบาท 5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรจำกัด สินทรัพย์ 12,500 ล้านบาท 6. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดสินทรัพย์ 1,800 ล้านบาท 7. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด สินทรัพย์ 2,866 ล้านบาท 8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด สินทรัพย์ 3,500 ล้านบาท 9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด  สินทรัพย์ 2,200 ล้านบาท 10. สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จำกัด สินทรัพย์ 2,200 ล้านบาท 11. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด สินทรัพย์ 3,200 ล้านบาท 12. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จำกัด สินทรัพย์ 350 ล้านบาท 13. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์การสะพานปลา จำกัดสินทรัพย์ 34 ล้านบาท 14. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำกัด 70 ล้านบาท และ 15. สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สินทรัพย์ 750 ล้านบาท สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศมี 1,463 สหกรณ์ สินทรัพย์รวม 2.8 ล้านล้านบาท 

นายประภากร อินทโสภา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการไปแล้วใน 3 ประเด็นได้แก่

1. แจ้งความเสียหายต่อสน.นางเลิ้งให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ราย 

2. อยู่ระหว่างการสอบทานตัวเลขความเสียหาย ซึ่งล่าสุด ณ วันที่ 19 เม.ย.65 มีผู้มาแจ้ง 115 ราย สินทรัพย์ 644 ล้านบาทซึ่งต้องสอบให้ได้ข้อยุติ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่ต้องสอบทานเป็นรายบุคคลเนื่องจากบางรายเมื่อมายืนยันข้อเท็จจริงพบการเบิกจ่ายในบัญชี 10 รายการ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า สมาชิกดำเนินการด้วยตัวเอง 8 ราย เป็นต้น 

3. อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะนำเงินของสหกรณ์มาจ่ายให้กับสมาชิกที่เสียหายว่า จะนำมาจากที่ไหน เบื้องต้นพบว่าสหกรณ์มีเงินลงทุนในสหกรณ์อื่นๆ 3 – 4 แห่ง สามารถนำมาชดเชยได้ ภายหลังคดีแล้วเสร็จ. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พบถาด-ชิ้นส่วนทอง ทิ้งแม่น้ำปิง

ตำรวจเร่งล่าคนร้ายชิงทองหนัก 193 บาท จ.ตาก ล่าสุดพบถาดใส่ทองถูกทิ้งลงแม่น้ำปิง ด้านชิ้นส่วนทองรูปพรรณ ตกกระจัดกระจายริมถนน

น้ำป่าทะลักท่วมลำปาง บ้านเรือนเสียหายกว่า 300 หลัง

บ้านเรือนชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง เสียหายเป็นวงกว้าง หลังฝนตกเกือบทั้งคืน น้ำป่าทะลักแบบไม่ทันตั้งตัว มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า 300 หลังคาเรือน บ้านทรุดตัว 1 หลัง อีก 2 หลัง เริ่มเอียง

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70% กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลูกศิษย์ยันไม่จริง! หลวงปู่แสงมีเงิน 180 ล้าน ตามที่เป็นข่าว

โฆษกคณะกรรมการลูกศิษย์หลวงปู่แสงยัน หลวงปู่ไม่ได้มีเงิน 180 ล้านตามที่เป็นข่าว พร้อมกับสอบถามทางนายอำเภอยันไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าหลวงปู่มีเงิน 180 ล้าน อย่างที่เป็นข่าว เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อย่างใด

น้ำมันกลุ่มเบนซินปรับขึ้น 1 บาท เว้นE85 ขยับ 60 สตางค์

แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ (19 พ.ค.) น้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น 1 บาท/ลิตร เว้นE85 ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม

ชื่นชมเด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์นานาชาติ

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม เด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมนานาชาติ ย้ำ ฝากอนาคตไว้กับคนรุ่นใหม่ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า