fbpx

เกษตรกรเตรียมยื่นศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวใช้ 3 สารเคมีต่อ

กรุงเทพฯ 22 ต.ค. – เกษตรกรเตรียมยื่นศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว หากการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันนี้มีมติแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้ (22 ต.ค.) ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.30 น.ที่ผ่านมา คณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดประชุมที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญและกำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศ คือ วาระการพิจารณาว่าจะห้ามการใช้หรือแบน 3 สารเคมีทางการทางการเกษตร คือ สารพาราควอต สารไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส หรือไม่  


ก่อนการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย บรรยากาศรอบตึกสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมมีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรหลายกลุ่มที่คัดค้านการแบน 3 สารเคมี เช่น เครือข่ายเกษตรกรจากจังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรจากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นำโดยนางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง เกษตรกรชาวสวนภาคตะวันออก จากจันทบุรี  ซึ่งปลูก ทุเรียน มังคุ ลำไย และเงาะ เป็นต้น นำโดยนายกิตติ จันทวิสูตร ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนภาคตะวันออก ได้เข้ามาให้กำลังใจคณะกรรมการวัตถุอันตราย พร้อมกับยื่นหนังสือคัดค้านการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรที่ขณะนี้ชาวสวนใช้ในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช ซึ่งใช้มานาน 40-50 ปีในสวนผลไม้และพืชไร่ พร้อมนำรายชื่อเครือข่ายเฉพาะที่ร่วมประชุมกันก่อนหน้านี้ที่ลงลายมือชื่อสนับสนุนการใช้ 3 สารเคมีประมาณ 426 ราย ยื่นให้ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย แต่บรรยากาศไม่ได้มีความรุนแรงหรือเกิดการกระทบกระทั่งเกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุนให้แบน 3 สารเคมีเดินทางมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม 

สำหรับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ 29 คน ตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรม 3 คน ประกอบด้วย นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย และอีก 2 คน คือ นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ซึ่งเมื่อวานนี้ (21 ต.ค.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุไว้ชัดเจนว่า กรรมการวัตถุอันตรายตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้ง 3 คน จะเสนอให้แบน 3 สารเคมีอย่างแน่นอน และเบื้องต้นทราบว่าในการประชุมวันนี้กรรมการวัตถุอันตรายที่เป็นตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมออกเสียง แบน 3 สารเคมี อีก 1 เสียงด้วย 


สำหรับการลงมติจะแบนหรือไม่แบน 3 สารเคมีอันตราย จะเป็นแบบเปิดเผยว่าเป็นเสียงจากตัวแทนจากหน่วยงานใด หรือจะใช้การออกเสียงในแบบลับนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

ก่อนหน้านี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ไม่ว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันนี้จะเป็นในทิศทางใด จะแบนหรือไม่แบนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมไว้รองรับไว้แล้ว หากมีมติออกมาว่าให้แบน  3 สาร ทางกรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมสารชีวภัณฑ์ สารกำจัดวัชพืช และสารกำจัดแมลงอื่น รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ทดแทนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยต้นทุนการผลิตของเกษตรกรต้องไม่สูงขึ้น ในส่วนประชาชนต้องได้บริโภคอาหารปลอดภัย จึงรอฟังผลที่ประชุม ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีหน้าที่แก้ปัญหา ไม่ใช่หนีปัญหา ต้องแก้ไข ให้เป็นสิ่งต้องทำเพื่อคนไทย

นางสาวอัญชุลี กล่าวภายหลังยื่นหนังสือให้ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า กลุ่มขอคัดค้านการตั้งคณะทำงาน 4 ฝ่าย เดินหน้าแบน 3 สารเคมีของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากผิดบัญชานายกรัฐมนตรีฉบับที่ 2 ให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น 4 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค  ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มได้ทำหนังสือคัดค้านส่งให้นางสาวมนัญญาและปลัดกระทรวงเกษตรฯ แล้ว แต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงนำสำเนาพร้อมหนังสือคัดค้านส่งให้นายภานุวัฒน์  และขอให้นายภานุวัฒน์ ยืนหยัดตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งนายภานุวัฒน์รับทราบพร้อมนำหนังสือคัดค้านการแบน 3 สารเคมีเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย

นางสาวอัญชุลี กล่าวว่า หากวันนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติออกมาให้แบน 3 สารเคมีทางการเกษตรจริง วันที่ 28 ตุลาคมนี้ เวลาประมาณ 13.00 น. ทางกลุ่มเกษตรกรจะยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลางให้คุ้มครองชั่วคราว พร้อมยื่นถอดถอนมติคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่ 4/2560 ที่ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่เป็นต้นเหตุของการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร โดยจะร้องต่อศาลว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการนำมาสู่การแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรในวันนี้ และผลเสียหายจากการพยายามยกเลิก 3 สารเคมีทางการเกษตรนี้ได้ทำให้ราคาสารเคมีปรับเพิ่มขึ้นสร้างความเสียหายให้เกษตรกรแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท จากเดิมก่อนที่จะมีการเสนอแบนปี 2561 ราคาแพงขึ้นจากลิตรละ 80 บาท เป็นลิตรละกว่า 100 บาท และในอนาคตยังไม่ทราบสารใหม่ที่จะทดแทนที่ราคามักขยับขึ้นครั้งละ 50 บาท นับเป็นการทำร้ายเกษตรกร 

สำหรับเนื้อหาของหนังสือที่นายกิตติ จันทวิสูตร ตัวแทนเกษตรกรจากภาคตะวันออกยื่นต่อนายภานุวัฒน์  เป็นหนังสือ เรื่อง ขอคัดค้านการยกเลิก 3 สารเคมี โดยเป็นหนังสือที่แจ้งเรียนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมแนบรายชื่อผู้ขอคัดค้านที้งหมดรวม 29 แผ่น จำนวน 426 รายชื่อ  เนื้อหาระบุว่าตามที่เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนภาคตะวันออกได้มีการประชุมและหารือในเรื่องที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคิดที่จะยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ตัว คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส  เมื่อเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  ที่องค์การบริหารนส่วนจังหวัดจันทบุรี ในที่ประชุมมีมติท้ังหมดว่า ให้ยับยั้งการยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว โดยให้เหตุผลพอสรุปได้ว่า 1.ภาครัฐในการหาสารทดแทนยังไม่มีความชัดเจนว่า จะใช้สารอะไรทดแทน ราคาของสารทดแทนใกล้เคียงกับของเดิมหรือไม่ ประสิทธิภาพอย่างไร 2. ความอันตรายที่กล่าวถึงดูแล้วไม่สมเหตุสมผล ถ้าหากใช้อย่างถูกวิธี เพราะเกษตรกรที่ใช้สารเคมีดังกล่าว มีการใช้กันมาหลายช่วงอายุคน ไม่มีครอบครัวไหน ได้รับอันตรายตามที่กล่าวอ้าง 3. ถ้าหากสาร “กูลโฟซิเนต” ซึ่งจะนำมาทดแทนสารพาราควอตและไกลโฟเซตจริง ตามที่เป็นข่าวจะทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

จากข้อสรุปในที่ประชุมของ “เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนภาคตะวันออก”  จึงมีมติตรงกันว่า เห็นควรให้ยับยั้งการยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกและเครือข่ายต่าง ๆ

นายสุกรรณ์ สังขวรรณะ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร กล่าวว่า เตรียมดอกไม้จันทน์ไว้ หากคณะกรรมการมีมติแบนจะจุดดอกไม้จันทน์ไว้อาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่มีความเห็นให้แบน ซึ่งจากคำสัมภาษณ์ที่ปรากฎก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวง 3 คนจะลงความเห็นแบน เช่นเดียวกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ยืนยันว่ากรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวง 3 คนจะแบน สำหรับกรรมการ 5 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น กลุ่มเกษตรกรจะติดตามว่า ลงความเห็นให้แบนตามคำสั่งของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรหรือไม่ ดังนั้น จึงฝากความหวังไว้กับกรรมการจากกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกษตรกรว่า จะพิจารณาตามข้อมูลทางวิชาการและเข้าใจวิถีการทำเกษตรของเกษตรกร อีกทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน หากมีความเห็นให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการประกอบอาชีพใช้ต่อไป เกษตรกรจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ พื้นที่ กทม. 9 จุด

ตำรวจไซเบอร์ ร่วมกับ กสทช. และ AIS เปิดปฏิบัติการเข้าทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 9 จุด หลังพบเป็นจุดที่ใช้ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับโทรมาหลอกลวงประชาชน

โครงหลังคาลานจอดรถพังล่มทับรถ บาดเจ็บ 1 คน

โครงสร้างหลังคาลานจอดรถบ้านทาวน์โฮมสูง 3 ชั้น พังถล่มทับรถยนต์พังเสียหาย เศษปูนกระจัดกระจายเต็มพื้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน แขนหัก ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

เร่งหาสาเหตุพระเปรียญ 9 ประโยค มรณภาพปริศนาหน้ากุฏิ

เร่งหาสาเหตุพระสงฆ์เปรียญธรรม 9 ประโยค มรณภาพปริศนาหน้ากุฏิ เลือดออกปากและจมูก แต่ไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย

เร่งล่าคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์หญิงวัย 75 ดับคาบ้าน

ตำรวจเร่งพลิกแผ่นดินล่าคนร้ายปีนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใช้ของมีคมแทงหญิงวัย 75 ปี กว่า 20 แผล เสียชีวิต ก่อนชิงทรัพย์สินหลบหนี

ข่าวแนะนำ

วิป 3 ฝ่ายตกลงซักฟอก 19-22 ก.ค.นี้

ปธ.วิปฝ่ายค้านเผย ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ 19 – 22 ก.ค. ลงมติ 23 ก.ค. พอใจกับเวลาที่ได้ 45 ชั่วโมง รอบนี้เปลี่ยนรูปแบบ เก็บนายกฯ ไว้วันสุดท้าย หวังดึงคนดู

นักลงทุนกังวลเงินเฟ้อสูงในรอบหลายสิบปี แถมเศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำอีก

ตลท. เผยนักลงทุนกังวลเงินเฟ้อที่สูงในรอบหลายสิบปี ประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเติบโตในระดับต่ำ เสี่ยงทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา 

2 กรมใหญ่สยบลือสึนามิทะเลอันดามัน

ปภ.-อุตุฯ จับมือแถลงหยุดข่าวลือสึนามิอันดามัน ยัน แม้ทุ่นสึนามิ หลุดจากแท่น ไม่กระทบระบบแจ้งเตือน ยันไม่ประมาทเตรียมซ้อมแผนอพยพตลอดเดือนนี้ ขอนทท.มั่นใจเที่ยวสบายใจช่วงหยุดยาว

นายกฯ ลองขับรถไฟฟ้าทูตสวิส

นายกฯ สนใจถามรายละเอียดรถมินิคูเปอร์ไฟฟ้าอีวี สีแดงของทูตสวิสฯ ตรงนโยบายรัฐบาลหนุนใช้พลังงานสะอาด พร้อมทดลองขับวนรอบสนามหญ้าหน้าตึกไทย