fbpx

แพทย์เตือนผู้ที่ “เบลอ วูบบ่อยๆ ”ควรรีบพบแพทย์ ชี้อาจเป็นโรคลมชัก

กรมสุขภาพจิต17 ก.ย. แพทย์เตือนผู้ที่ “เบลอ วูบบ่อยๆ ”ควรรีบพบแพทย์ ชี้อาจเป็นโรคลมชัก 


 กรมสุขภาพจิต ย้ำเตือนประชาชนทุกเพศทุกวัยที่มีอาการเบลอ  เหม่อลอย ตาค้าง  วูบบ่อยๆ  อย่าชะล่าใจ ควรรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ชี้อาจไม่ใช่เป็นลมธรรมดา แต่อาจเป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมูประเภทที่ไม่มีอาการชักเกร็ง     เป็นภัยเงียบใกล้ตัวไม่ควรมองข้าม  เผยขณะนี้ทั่วประเทศมีคนไทยป่วยโรคนี้ 650,000 คน แต่เข้ารักษาน้อยเพียง 1 ใน 10   ชี้โรคนี้รักษาหายขาดได้ หากพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มเป็นครั้งแรก    หากไม่รักษาและปล่อยให้มีอาการบ่อยๆ จะเป็นตัวเร่งป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมไวขึ้น  และอาจป่วยเป็นโรคทางจิตเวชซ้ำซ้อนตามมา พบได้ร้อยละ 30   


นายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข    ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคลมชัก( Epilepsy ) ว่า โรคนี้คนไทยเรียกว่าลมบ้าหมู  จัดเป็นโรคของการเจ็บป่วยทางสมอง   พบได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากพบในผู้ป่วยที่มีบกพร่องทางสติปัญญา โรคออทิสติกแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนที่มีร่างกายแข็งแรง    สาเหตุเกิดจากเซลล์สมองที่มีนับล้านเซลล์ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกันเหมือนวงจรไฟฟ้า  ปล่อยคลื่นไฟฟ้าออกมาผิดปกติพร้อมกันอย่างเฉียบพลัน   ทำให้การควบคุมการทำงานของสมองเสียไปชั่วคราว  โรคนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจากกรรมพันธุ์   ติดเชื้อในสมอง สมองขาดอ๊อกซิเจน  ดื่มสุรา  จากอุบัติเหตุทำให้เกิดแผลเป็นในสมอง  หรือเซลล์สมองอยู่ผิดที่ หรือมีเนื้องอกในสมอง   ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 50 ล้านคน  โดย 2 ใน 3 อยู่ในทวีปเอเชีย    ส่วนในประเทศไทยคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ร้อยละ 1  หรือมีประมาณ 650,000 คน ทั่วประเทศ  แต่สถิติการเข้ารับการรักษาพบว่ามีน้อยประมาณร้อยละ 10  เช่นในปี 2558 มีผู้เข้ารับการรักษาจำนวน  79,385 คน  เป็นชาย 49,100 คน หญิง 30,285 คน 

  “สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคลมชักเข้ารับการรักษาน้อย ส่วนหนึ่งเกิดมาจากความเชื่อว่าเป็นโรคที่เกิดจากไสยศาสตร์  และเกิดมาจากการขาดความเข้าใจในเรื่องของอาการซึ่งมี2 ลักษณะอาการใหญ่ๆ  คือชักกระตุกเกร็งไปทั้งตัวคล้ายกับลมบ้าหมู  การชักแบบนี้จะเห็นได้ชัดเจน คนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยและรู้จักว่าโรคลมบ้าหมู   แต่อาการอีกลักษณะหนึ่งที่พบบ่อยทึ่สุดขณะนี้คือ อยู่ดีๆก็มีอาการแบบเบลอๆ เหม่อลอย  ไม่รู้สึกตัวหรือที่เรียกว่าอาการวูบไปชั่วขณะ   อาจมีตาค้างหรือตาเหลือกด้วยก็ได้   ส่วนมากมักพบในเด็กอายุ 6-14 ปี อาการของโรคลมชักชนิดนี้   คนไทยยังรู้จักน้อยมาก และมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นอาการวูบหรือเป็นลมทั่วไป   จึงไม่ไปรักษา    อย่างไรก็ตามอาการชักที่เกิดจากคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกตินี้อาจปรากฏแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเกิดขึ้นที่สมองส่วนใด  เช่นหากเป็นที่เป็นที่สมองส่วนควบคุมกล้ามเนื้อ   ก็อาจเกิดการกระตุกเกร็งแขนขาซีกเดียวก็ได้  ”  นายแพทย์พงศ์เกษมกล่าว 


 จึงขอให้ประชาชนที่มีอาการที่กล่าวมาทั้ง 2 ชนิดอาการ   อย่านิ่งนอนใจ  ควรรีบพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน  เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของการชักให้เร็วที่สุดและให้การรักษาตามสาเหตุ  เช่น หากอาการชักเกิดจากคลื่นสมองผิดปกติทั่วไป จะให้การรักษาด้วยยาเพื่อควบคุมอาการชัก โดยปรับกระแสไฟฟ้าในสมองให้กลับมาทำงานเป็นปกติ   ป้องกันเซลล์สมองถูกทำลาย  หากเกิดจากเนื้องอกในสมองก็อาจใช้วิธีการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก เป็นต้น   หากผู้ที่มีอาการชักได้รับการรักษาเร็ว โดยเฉพาะหลังจากมีอาการครั้งแรก จะมีโอกาสหายขาดได้สูง  สามารถเรียนหนังสือ หรือทำงานที่เหมาะสมได้     แต่หากไม่รักษาก็จะมีอาการชักปรากฏบ่อย  บางรายอาจเกิดเป็นชุดๆหรือเกิดตลอดวันก็ได้   จะมีผลเสียที่เป็นอันตราย  โดยเฉพาะการชักแบบลมบ้าหมู อาจทำให้เซลล์สมองตาย  และทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมตั้งแต่อายุยังน้อย    นอกจากนี้อาจทำให้เกิดโรคทางจิตเวชตามมาได้ประมาณร้อยละ 30 ถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวประชาชนที่ไม่ควรมองข้าม 

 นายแพทย์พงศ์เกษมกล่าวต่อไปว่า ในการรักษาโรคลมชักนั้น  ผู้ป่วยจะต้องยึดหลักปฏิบัติย่างเคร่งครัดคือกินยาต่อเนื่อง  อย่าหยุดยาเอง และไม่ลดจำนวนยาเอง  ต้องใช้เวลารักษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี จึงจะควบคุมอาการชักได้ผลดี  โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาปรับลดหรือหยุดยาเอง  ผู้ป่วยประมาณกว่าร้อยละ 70  จะมีโอกาสหายขาด   อีกร้อยละ 30 มีอาการดีขึ้น แม้ไม่หายชักทั้งหมดก็ตาม  ” ที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคลมชัก มักจะไม่กินยาตามแผนการรักษาของแพทย์   เพราะเข้าใจผิดว่ายาจะไปกดการทำงานของสมอง ทำให้โง่   ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นยาบางชนิดอาจทำให้ผู้ป่วยคิดช้า หรือมีอาการเซื่องซึมในระยะต้นๆเมื่อเริ่มกินยาเท่านั้น  การกินยาต่อเนื่อง จะทำให้การรักษาได้ผล และสามารถป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนทางจิตเวชได้ด้วย” นายแพทย์พงศ์เกษมกล่าว   

อย่างไรก็ดีผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก จะมีความเสี่ยงเสียชีวิตได้สูงกว่าคนปกติทั่วไป 2-3 เท่าตัว  โดยเฉพาะในช่วงที่มีการชัก ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน  มีความเสี่ยงเสียชีวิตจากการจมน้ำ ซึ่งมีโอกาสเกิดในน้ำตื้นๆก็ได้    ดังนั้นจึงขอให้ผู้ป่วยโรคลมชักหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ    สำหรับการช่วยเหลือผู้ที่กำลังมีอาการชัก  ประชาชนที่พบเห็นขอให้ตั้งสติให้ดี  ระวังไม่ให้ผู้ป่วยสำลักน้ำลายหรืออาหาร   โดยให้จับศีรษะและลำตัวตะแคงไปด้านข้าง และดูแลไม่ให้มีสิ่งของที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  เช่น กาน้ำร้อน หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของแข็ง  เพื่อไม่ให้แขนขาของผู้ป่วยมากระแทก   หากเป็นไปได้ ให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวของอาการชักที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปให้แพทย์วินิจฉัย  จะช่วยให้การรักษาแม่นยำ.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สนง.สลากฯ ขออภัยสลากฯ งวด 16 ธ.ค.2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์เลขไม่ตรงช่อง

สำนักงานสลากฯ ขออภัย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์ตัวเลขไม่ตรงช่อง ยืนยันสามารถขึ้นเงินได้ปกติ

หนุ่มซิ่งฟอร์จูนเนอร์ชนรถ จยย. คนขับเสียชีวิต

หนุ่มซิ่งฟอร์จูนเนอร์ชนรถ จยย. คนขับเสียชีวิตคาถนน ส่วนคนขับฟอร์จูนเนอร์ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่มีพลเมืองดีพบเห็นเดินอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ห่างจากที่เกิดเหตุ 500 เมตร

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ

นพ.ทวี เผย “โอไมครอน” มาแน่ เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มที่เหลือ

ที่ปรึกษา สธ. แนะคนไทยเข้าใจสถานการณ์ โอไมครอนมาแน่ มาตรการต่างๆ แค่ชะลอโรค ย้ำระหว่างนี้ต้องเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มที่เหลืออีก 10 ล้านคน ลั่นโอไมครอนแพร่เร็วกว่าเดลตา แม้ตอนนี้ไม่แรงกว่า แต่คนไม่ฉีดวัคซีนรุนแรงแน่

ข่าวแนะนำ

ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง

กรมอุตุฯ รายงานภาคเหนือ อีสาน อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาฯ ภาคกลาง และตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาฯ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาฯ ส่วนอ่าวไทยคลื่นลมมีกำลังปานกลาง

สธ.กำชับ 7 จังหวัดอัตราครองเตียงสูงให้เตรียมเตียงเพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้มีเตียงดูแลผู้ป่วยโควิดเกือบ 2 แสนเตียง ใช้ประมาณ 28% ยังมีเตียงว่างเพียงพอรองรับ และหากมีการระบาด พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม Community Isolation และฮอสปิเทลรองรับ ย้ำ 7 จังหวัดที่การติดเชื้อรายวันสูง ใช้เตียงสีเหลืองและสีแดงมากกว่า 70% ให้เตรียมเตียงรองรับเพิ่มขึ้น

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ