fbpx

แพทย์เตือนผู้ที่ “เบลอ วูบบ่อยๆ ”ควรรีบพบแพทย์ ชี้อาจเป็นโรคลมชัก

แพทย์เตือนผู้ที่ “เบลอ วูบบ่อยๆ ”ควรรีบพบแพทย์ ชี้อาจเป็นโรคลมชัก!!พบคนไทยป่วยโรคนี้กว่า6แสนคน