fbpx

ธ.ก.ส.นำซอฟต์โลน ธปท.ช่วยเกษตรกร

ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ช่วง 2 ปีแรก เพื่อไม่ให้ถูกกดราคาบังคับขายทรัพย์สิน 2 มาตรการ วงเงิน 10,000 ล้านบาท เริ่มวันนี้-เม.ย.66

เปิดตัว “บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด 2” วงเงิน10,000 ล้านบาท ช่วยกลุ่มท่องเที่ยว

บสย. ลุยค้ำประกันสินเชื่อต่อเนื่อง เปิดตัวโครงการ “บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด 2” กระตุ้นปล่อยสินเชื่อช่วย SMEs กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง วงเงิน 10,000 ล้านบาท อัดฉีด Max Claim 35%คาดสร้างสินเชื่อหมุนเวียนในระบบ 15,000 ล้านบา พยุงการจ้างงาน 180,000 ราย

เปิดตัว “มีที่ มีเงิน” ช่วย SMEs ใช้โฉนด-สิ่งปลูกสร้าง ยื่นกู้ธนาคาร

ครม. เปิดตัว “มีที่ มีเงิน” สามารถใช้โฉนดที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ยื่นกู้ธนาคาร พร้อมขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 12 เดือน สำหรับโครงการสินเชื่อฯ ผู้มีอาชีพอิสระ

EXIM BANK หนุนผู้ส่งออกไทย ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

EXIM BANK จับมือ FedEx ผู้ให้บริการขนส่งระดับโลกและหนึ่งในบริษัทขนส่งด่วนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น โดยมี EXIM BANK สนับสนุนด้านสินเชื่อและประกันการส่งออก

ครม. อนุมัติ 2 โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.

ช่วย SMEs เพิ่มสภาพคล่อง !! ครม. อนุมัติ 2 โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.

ตลท. จับมือ สวทช. นำเทคโนโลยียกระดับธุรกิจ

กรุงเทพ ฯ 9 พ.ย. – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนาม MOU กับ สวทช. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startups นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในดำเนินธุรกิจ เช่นระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดขั้นตอน นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่านโครงการ LiVE Platform ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด โดยเป็น platform พัฒนา SMEs และ Startups ตั้งแต่การเสริมรากฐานความรู้สำหรับผู้ประกอบการการสร้างความแข็งแกร่งผ่านการให้ความรู้เชิงลึกและพัฒนาระบบการทำงานสำคัญ และการเติบโตด้วยกลไกตลาดทุน ความร่วมมือกับ สวทช. ในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ที่อยู่ภายใต้ LiVE Platform ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ โดย […]

คลังสั่งแบงก์รัฐ ขยายเวลา เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือลูกหนี้

คลังสั่งแบงก์รัฐ ขยายเวลา เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือลูกหนี้ หลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ป้องกันหนี้เสียไหลกลายเป็น NPL

1 2 3 4 5