fbpx

คมนาคม หารือ JETRO Bangkok โชว์แผนพัฒนาระบบคมนาคม-เปิดประเทศ

กระทรวงคมนาคม หารือองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) เดินหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม และความพร้อมการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว โครงการ Phuket Sandbox