fbpx

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตในอนาคต

เจโทร กรุงเทพ และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระบุ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชั่น จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในอนาคต

ประธาน JETRO เข้าพบ นายกฯ ยืนยันความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

ประธานและผู้บริหาร JETRO ญี่ปุ่น เข้าพบ นายกฯ ยืนยันความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะการค้าการลงทุนที่ไทย-ญี่ปุ่น