fbpx

สพฐ.ให้ รร.ประเมินความปลอดภัยโควิด-19 เปิดเรียน 1 ก.ค.นี้

สพฐ.เตรียมมาตรการรองรับเปิดเทอม 1ก.ค.นี้ มอบ รร.ประเมินความปลอดภัยเสนอเปิดโรงเรียน แย้มโรงเรียนขนาดเล็กอาจเปิดเรียนเต็มจำนวน ขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่ สลับวันเรียน

ครู 1 คน สอนทั้งโรงเรียน

โรงเรียนที่ จ.พิจิตร ประสบปัญหาขาดแคลนครู ทั้งโรงเรียนมีครูเพียงคนเดียว ทำหน้าที่ทั้งสอนและบริหาร จนชาวบ้านในชุมชนช่วยกันหาเงินมาเป็นค่าจ้างครูช่วยสอน

งบอาหารกลางวันกับโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอนแก่น 19 มิ.ย. – เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 20 บาท/หัว สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน อาจไม่สามารถจัดเมนูอาหารให้เป็นไปตาม Thai School Lunch ได้ทุกวัน และโรงเรียนบางแห่งยังได้รับเงินอุดหนุนส่วนนี้จากท้องถิ่นล่าช้า ต้องหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอง  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาหารกลางวันนักเรียนจึงไม่จ้างผู้รับเหมา โรงเรียนใช้วิธีสั่งวัตถุดิบจากแม่ค้าในชุมชน แล้วจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารที่โรงเรียน โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เป็น 1 ใน 81 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านกระเดื่อง มีนักเรียน 63 คน ได้เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน คนละ 20 บาท/วัน หรือตกวันละ 1,260 บาท ครูรัชนีกร จันทร์พุฒ ผู้ดูแลอาหารกลางวันนักเรียน แจกแจงรายจ่ายค่าอาหารว่า เงินอุดหนุน 1,260 บาท/วัน ที่ได้รับ ต้องจ่ายค่าแม่ครัว วันละ […]