fbpx

ครอบครัวเชิญวิญญาณ “น้องพอส”

ครอบครัวน้องพอส อาสาดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะเข้าฉีดน้ำดับเพลิงจากเหตุไฟไหม้โรงงาน นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญวิญญาณ “น้องพอส” บริเวณจุดเกิดเหตุ ขณะที่วิศวกรรมสถานตรวจบ้านเรือนรอบโรงงานไฟไหม้ เพื่อจัดโซนนิ่งความปลอดภัย

ตั้งโรงครัวพระราชทานดูแลผู้เดือดร้อนเหตุไฟไหม้ รง.หมิงตี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงครัวพระราชทานดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมิคอล

เตือน ปชช.ระวังอันตรายจากสารเคมีที่ทำให้เกิดควันพิษ

กรมควบคุมโรค 6 ก.ค.- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากสารเคมีที่ทำให้เกิดควันพิษ หากสูดดมเข้าไป อาจเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหากได้รับควันพิษเข้าสู่ร่างกาย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าปกติ พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสหรือสูดดมควันพิษเข้าไป และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากกรณีที่มีรายงานข่าวไฟไหม้โรงงานพลาสติก และมีการระเบิดเกิดขึ้นที่ จ.สมุทรปราการ ทำให้มีควันพิษลอยขึ้นเต็มท้องฟ้า ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก นั้น กรมควบคุมโรค ได้สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลาง ได้แก่ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ของควันพิษอย่างต่อเนื่อง พร้อมทีมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ให้ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบในรัศมีที่เกี่ยวข้องในวันที่ 6-7 ก.ค. นี้ เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอีกครั้ง โดยเน้นการเฝ้าระวัง 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จะมีการเฝ้าระวังติดตามผลกระทบด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 2.กลุ่มเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ ได้แก่ พนักงานดับเพลิง จะมีการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อติดตามอาการและเฝ้าระวังผลกระทบหลังการปฏิบัติงาน สารเคมีที่ทำให้เกิดควันพิษในครั้งนี้คือ สารเคมีสไตรีนโมโนเมอร์ เป็นสารเคมีที่มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี แต่มีกลิ่นเฉพาะตัว สามารถกลายเป็นไอระเหยและลุกติดไฟได้ และพิษจากสารเคมีอื่นๆ […]

นายกฯ สั่งระดมสรรพกำลังระงับเหตุเพลิงไหม้

นายกฯ บัญชาการระงับเหตุระเบิดในโรงงานที่สมุทรปราการ สั่งระดมสรรพกำลังระงับเหตุเร่งด่วนด้วยความระมัดระวัง พร้อมดูแลประชาชนได้รับผลกระทบเต็มที่