fbpx

“นิพนธ์” นำกรมทะเลฯ-กรมที่ดิน จับมือสร้างความเข้าใจประชาชน

“นิพนธ์” นำกรมทะเลฯ-กรมที่ดิน จับมือสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้ประชาชน ใช้แนวทาง คทช. แก้ปัญหาที่ดินป่าชายเลนแปลงโคกไร่ เมืองสงขลา หลังเรื้อรังมาเกือบ 50 ปี ในเวทีสร้างการรับรู้ฯ คนร่วมกว่า 1,000 คน