fbpx

สีสันยามค่ำคืนหาดป่าตอง เปิดสถานบันเทิงวันแรกเงียบเหงา

วันแรกที่สถานบันเทิงในซอยบางลา ป่าตอง ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งของ จ.ภูเก็ต กลับมาเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ของ ศบค.

1 2