fbpx

เชื่อหรือไม่? เปลือกมะพร้าวสามารถผลิตเป็นไฟฟ้าได้

ประเทศไทยปลูกมะพร้าวทั้งภาคใต้ ภาคกลางและทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นสินค้าสำคัญที่นำมาแปรรูปได้หลายอย่าง แต่เศษวัสดุจากมะพร้าวล่ะ เราจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง
เชื่อหรือไม่ เปลือกมะพร้าวสามารถผลิตเป็นไฟฟ้าได้