fbpx

ราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้น 2-4 บาท ปรับเป็นครั้งที่ 5 รอบ 2 เดือน

สมาคมผู้เลี้ยงสุกร แจ้งราคาหมูหน้าฟาร์มล่าสุด ปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอีก 2-4 บาท โดยเป็นการปรับครั้งที่ 5 ในรอบ 2 เดือน นับตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ราคาขายปลีกพุ่งถึง 200 บาท/กก.

นายกสมาคมหมูระบุ พาณิชย์เตรียมเปิดนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่ม

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเผย พอใจผลการหารือกับกรมการค้าภายในวันนี้ ซึ่งล่าสุดเตรียมเปิดให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพม่าและลาวเพื่อทดแทนส่วนที่ขาด ซึ่งเชื่อว่า จะทำให้ชะลอการเพิ่มต้นทุนการผลิตหมูขุนซึ่ง 70% เป็นต้นทุนค่าอาหาร

นายกฯ ห่วงวิกฤติรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ ทำปุ๋ย-อาหารสัตว์แพง

นายกฯ ห่วงวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ ทำปุ๋ยและอาหารสัตว์ราคาแพง กำชับพาณิชย์-เกษตรฯ ติดตามระดับราคาซื้อ-ขายในประเทศ กระจายแหล่งนำเข้าวัตถุดิบปุ๋ยและอาหารสัตว์

ผู้เลี้ยงสุกรเผยศึกรัสเซีย-ยูเครนอาจทำให้ราคาอาหารสัตว์ปรับอีก

ฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งในจ. ปราจีนบุรีระบุ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สั่งซื้อมาผสมเองปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งอาหารสัตว์สำเร็จรูปที่ซื้อใช้บางส่วนจะปรับอีก 8% เนื่องจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน โดยหากสู้รบกันยืดเยื้อ อาจขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่างเพราะประเทศผู้ผลิตงดส่งออก ถ้าผู้เลี้ยงต้องปรับราคาสุกรมีชีวิต ย่อมส่งผลถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นปลายทางแน่นอน

Pig Board เผยต้นทุนอาหารสุกรปี 64 เพิ่มขึ้น 8% ไตรมาสแรก 65 สูงต่อเนื่อง

Pig Board ประเมินค่าต้นทุนอาหารสุกรปี 64 เพิ่มขึ้นจากปี 63 ประมาณ 8% ทำให้ต้นทุนทั้งหมาดในการผลิตสุกรสูงขึ้น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยคาด ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ไตรมาสแรกปี 65 จะยังสูงอยู่เนื่องจากผลผลิตน้อยและจีนเร่งซื้อก่อนปิดตรุษจีน

สมาคมอาหารสัตว์ไทยคาดวัตถุดิบจะราคาสูงอีก 7 เดือน

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยคาด ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์จะยังคงสูงต่อเนื่องอีก 6-7 เดือน เห็นด้วยที่รัฐจะงดภาษีนำเข้าเพราะวัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอ ส่วนการเพิ่มการผลิตวัตถุดิบด้วยการกระตุ้นปลูก “ข้าวโพดหลังนา” ควรทำก่อนเข้าฤดูแล้งปีนี้ ซึ่งไม่ทันการณ์แล้ว

กรมปศุสัตว์ตรวจเข้มชายแดนเฝ้าระวังปนเปื้อนอหิวาต์แอฟริกา

กรุงเทพฯ 29 ก.ค.-อธิบดี กรมปศุสัตว์ สั่งตรวจเข้มแนวชายแดน เฝ้าระวังวัตถุดิบใช้ผลิตอาหารสัตว์ป้องกันการปนเปื้อนอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ลามเข้าไทย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึง​กรณีสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่ง​พบการระบาดในประเทศมองโกเลีย จีน เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ และ ลาวว่า​ ปัจจุบันยังไม่พบโรคนี้ระบาดในประเทศไทย​ แต่​เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรผ่านทางอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์จึงวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค​ ASF​ ในอาหารสัตว์ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงมือเกษตรกร ในกรณีอาหารสัตว์นำเข้า วัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้าจากแหล่งผลิตประเทศต้นทางมาใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์จากแหล่งที่มีมาตฐานเชื่อถือได้ หากประเภทโปรตีนก่อนการนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจรับรองโรงงานแหล่งผลิตอาหารสัตว์ต้นทางในประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีความเสี่ยงตามกฎหมาย กาหนด ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ​ (Heath Certificate) หรือหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ของประเทศนั้นๆ เมื่อสินค้ามาถึงเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จะตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์ บรรจุภัณฑ์​ และลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบโรค​ ASF และต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งกรณีผ่านทางชายแดนเพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันการปนเปื้อนโรค​ ASF ได้ ส่วนกรณีอาหารสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศ ทั้ง​นี้โรงงานผลิตอาหารสุกรต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ โดยก่อนออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์และมีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและตรวจต่ออายุทุก 3 ปีโดย โรงงานผลิต อาหารสัตว์ต้องมีการจัดเก็บอาหารสัตว์ให้แยกเป็นสัดส่วน มีสุขลักษณะที่ดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย​ […]

จีนพบเชื้ออหิวาต์สุกรแอฟริกันในอาหารเลี้ยงสัตว์

ผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่แห่งหนึ่งของจีนแจ้งว่า อาหารสัตว์ที่ผลิตโดยบริษัทสาขาปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์สุกรแอฟริกัน นับเป็นครั้งแรกที่พบเชื้อนี้ในอาหารสัตว์

1 2