fbpx

เคลื่อนย้ายสารเคมีโรงงานหมิงตี้ฯ ไปกำจัดแล้ว

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสารเคมีตกค้างที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ฯ ไปกำจัดแล้ว โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 5 วัน

เปิดภาพสภาพแวดล้อมโรงงานระเบิด

เปิดภาพสภาพแวดล้อมรอบโรงงานหมิงตี้เคมีคอล พบตั้งอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมากว่า 30 ปี ก่อนมีชุมชนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ขณะที่อาจารย์สถาปัตย์ จุฬาฯ เผยผังเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องปรับพื้นที่ให้สอดคล้อง