fbpx

สายพันธุ์เดลตามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบแล้ว 72 จังหวัด

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด สุ่มตรวจผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,206 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา 69.1% มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และขณะนี้พบแล้ว 72 จังหวัด

กรมวิทย์ฯ เผยผลเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดในรอบสัปดาห์

อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจสายพันธุ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉพาะพื้นที่ กทม. เป็นสายพันธุ์เดลตา (สายพันธุ์อินเดีย) สูงถึงร้อยละ 52 ส่วนสายพันธุ์อัลฟา (สายพันธุ์อังกฤษ) ร้อยละ 47.8

นพ.ประสิทธิ์ 4 สายพันธุ์โควิดที่ต้องเฝ้าระวังเข้ม

คณบดีศิริราชแจง 4 สายพันธุ์โควิด ทุกตัวมีการเปลี่ยนตำแหน่ง ที่เป็นสาเหตุให้ไวรัสแพร่เร็ว และมี 2 ตัว ได้แก่ สายพันธุ์เบตา และแกรมมา ที่ทั้งเร็วและหลบภูมิคุ้มกัน แต่ยังไม่มีสายพันธุ์ใดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ชี้วัคซีนยังคุมไวรัสได้อยู่ แนะเร่งฉีดเพื่อสร้างภูมิก่อนไวรัสเปลี่ยนแปลง ย้ำการเปิดประเทศต้องมั่นใจไม่มีไวรัสกลายพันธุ์