fbpx

กรมวิทย์ฯ เผยผลเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดในรอบสัปดาห์

อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจสายพันธุ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉพาะพื้นที่ กทม. เป็นสายพันธุ์เดลตา (สายพันธุ์อินเดีย) สูงถึงร้อยละ 52 ส่วนสายพันธุ์อัลฟา (สายพันธุ์อังกฤษ) ร้อยละ 47.8

บุคลากรการแพทย์ ติดโควิดสายพันธุ์เดลตา 7 คน

พบบุคลากร รพ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา 7 คน อัลฟา 2 คน ระบุสายพันธุ์ไม่ได้ 8 คน ทั้งหมดรักษาหายแล้ว