fbpx

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน สปสช. และ พอช.รวมพลังสู้ COVID-19

สปสช.เปิดโครงการ “เครือข่ายสวัสดิการชุมชน สปสช. และ พอช.รวมพลังสู้ COVID-19”อบรมให้ชุมชนทำหน้ากากผ้าใช้เอง ตั้งเป้าภายในเดือนมีนาคมนี้จะผลิตออกมาได้ 1 ล้านชิ้น

สปสช.ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ พัฒนาพระนักเทศน์

สปสช.เดินหน้าดูแลสุขภาพพระสงฆ์ พัฒนาพระนักเทศน์ แก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน

สปสช.ลงนาม ร้านขายยา จ.สระบุรี

สธ.-สปสช.ร่วมกับ สสจ.สระบุรี และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ลงนามนำ 4 รพ.ใน จ.สระบุรี จ่ายยาผ่านร้านขายยาชุมชนอบอุ่น 22 แห่งเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วย ลดความแออัดในรพ.

กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค-ดูแลผู้สูงอายุภาวะพ

สปสช.-กทม. พร้อมเดินหน้างานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค งานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการเตรียมพร้อมจัดการโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพฯ

สปสช.ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก ลดความเสี่ยงแพ้ยา

บอร์ด สปสช.ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก ลดความเสี่ยงแพ้ยา “สตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม” เห็นชอบสิทธิประโยชน์ “ตรวจยีน HLA” ก่อนเริ่ม “ยาคาร์บามาซีปีน”

คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

เขตสุขภาพที่ 5 นำทีมโดยจังหวัดนครปฐม ใช้กลยุทธ์เชิงรุกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน ลดค่ารักษาพยาบาล ติดตามจากรายงาน

ผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ

ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 22 เข้าเกณฑ์สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ด้วยการวางระบบดูแลที่เข้มแข็ง ทำให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

กทม.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เข้าถึงเครื่องช่วยฟัง

สปสช.ชื่นชม กทม. รุกโครงการ “ฟังรู้ ฟังชัดพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กทม.” คัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินช่วยให้เข้าถึงเครื่องช่วยฟัง

“โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อ 10 ปีที่แล้วเด็กชายคนหนึ่งได้รับการผ่าตัดหัวใจ ขณะมีอายุเพียง 25 วัน ในโครงการผ่าตัดหัวใจ 8 พันดวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สปสช.โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยครบวงจร

โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี เป็น 1 ในโรงพยาบาล 21 แห่งทั่วประเทศ ที่ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการรักษาโรคตั้งแต่ผู้ป่วยนอกถึงผู้ป่วยใน ติดตามจากรายงาน

1 2 3