fbpx

สถาบันยานยนต์พร้อมรองรับยานยนต์ไฟฟ้า

กรุงเทพฯ 20 ม.ค. – ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ระบุเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของยานยนต์อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบการขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน เป็นการขับเคลื่อนโดยการใช้ไฟฟ้านั้น  สถาบันยานยนต์ (สยย.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้ 1. ขยายขอบข่ายการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบแบตเตอรี่ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า EV Hybrid และ Plug-in Hybrid ตามมาตรฐาน มอก.3026-2563 หรือ UN R100 และระบบแบตเตอรี่ขับเคลื่อน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.2952-2561 หรือ UN R136 รวมถึงการตรวจสอบเซลล์ และโมดูลแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำหรับการผลิตแบตเตอรี่แพคขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าให้มีความปอดภัย นอกจากระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้ว ยังได้ขยายการให้บริการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งที่ผลิตขึ้นในประเทศ และนำเข้า เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 2.การพัฒนากิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้ •กิจกรรมการตรวจรับรองวัตถุดิบ Free Zone ตามประกาศกรมศุลกากรเลขที่ 144/2561 โดยสถาบันยานยนต์ได้จัดทำหลักเกณฑ์ในการรับรองวัตถุดิบยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 9 รายการ  […]

สยย. – เจโทร ร่วมพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กรุงเทพฯ 13 ม.ค.- สถาบันยานยนต์ (สยย.) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศไทย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ร่วมกับ นายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr. TAKETANI ATSUSHI) ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือเจโทร โดยมี นายฮากิอุดะ โคอิจิ (H.E. Mr. HAGIUDA KOICHI) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม โดยความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้อนุสัญญาภาคี (Letter of Intent: LOI) กรอบระยะเวลา 1 ปี(พ.ศ.2565 – 2566) มีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ 1. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ 2. แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ […]

พิษโควิดทำยอดผลิตรถยนต์ในไทยลด

กรุงเทพฯ17 ก.พ.-ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ระบุพิษโควิดทำตัวเลขผลิตรถยนต์ ปี 2563 ลดลงร้อยละ 29 ส่งออกลดร้อยละ 30 ขณะที่ปี 2564 คาดยอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น 1,500,000 คัน แต่ยังต้องจับตาสถานการณ์ระบาดโควิดระรอกใหม่จะฉุดทำให้ทั้งปีพลาดหรือไม่