fbpx

โอนคดีที่ขึ้นศาลทหารไปยังศาลยุติธรรม

หัวหน้าคสช.ออกคำสั่ง ยกเลิก ประกาศ คำสั่ง คสช. ให้โอนคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร ยังให้เป็นอำนาจของศาลทหารต่อไป

ร้อง ป.ป.ช. กก.สรรหา ส.ว.เป็น ส.ว.เอง เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

พร้อมเอาผิด เลขาฯ ครม.-ฝ่ายอารักษ์ ไม่นำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุ ไม่ประกาศรายชื่อ กก.สรรหา ส.ว. ขัดเจตนารมณ์ รธน. หากไม่ดำเนินการ จะฟ้องศาลปกครองต่อไป

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.สุรยุทธ์” รักษาการประธานองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

“บิ๊กโจ๊ก”เผยให้เวลา7วันชุดทำงานตรวจสอบผู้ปลอมแปลงราชกิจจานุเบกษาก่อ

“บิ๊กโจ๊ก”เผยตั้งกรอบเวลา 7 วันให้ชุดทำงานตรวจสอบผู้ปลอมแปลงราชกิจจานุเบกษาและปลอมแปลงข่าวลวง หลังพบต้นตอเซิร์ฟเวอร์มาจากโซนยุโรป ก่อนเสนออนุมัติหมายจับ

ป.ป.ช.เพิ่มตำแหน่งยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

ป.ป.ช.มีมติขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีผล 1 ก.พ. 62 พร้อมประกาศตำแหน่งเพิ่มเติมครอบคลุมกรรมการหน่วยงานรัฐ

พ.ร.ฎ.เลือก ส.ว.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ประธาน กกต. รักษาการ และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

งานเลี้ยงอำลา กรธ.

หลังกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้ายประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรธ.จะหมดหน้าที่ ก่อนถึงวันนั้นได้มีงานเลี้ยงขอบคุณสื่อ ที่ทำงานกันมายาวนาน ปกติเราจะเห็นภาพการทำงานเคร่งเครียดในห้องประชุม แต่วันนี้เรามีบรรยากาศผ่อนคลายมาให้ชม

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 4 มีผลบังคับใช้ทันที

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่4 มีผลบังคับใช้หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันที

1 2 3 4 5