fbpx

ประกาศปรับเพิ่ม 3 จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 จังหวัด โดยเพิ่มจังหวัดชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

สั่ง “ห้ามชุมนุม-มั่วสุม” ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ยกระดับขั้นสูง “ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม” ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ “Antigen Test kit”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

“สมศักดิ์” ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่

โปรดเกล้าฯ “สมศักดิ์” นั่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ “อิสสรีย์” เป็นผู้ตรวจฯ ฟิต 2 ผู้ตรวจฯ เตรียมเข้าทำงานสัปดาห์หน้า

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 5 แสนล้าน แก้โควิด

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้อำนาจ ก.คลัง กู้เงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนดมาตรการผ่อนคลายโควิด มีผล 17 พ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 ปรับโซนสีจังหวัด คงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ 4 จังหวัด นั่งกินอาหารในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม มีผลตั้งแต่ 17 พ.ค.64

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 รมต.ใหม่ “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส – “ตรีนุช” รมว.ศธ.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่ “ชัยวุฒิ” นั่ง รมว.ดีอีเอส ขณะที่ “ตรีนุช” นั่ง รมว.ศึกษาธิการ

ประกาศค่าธรรมเนียมใหม่ “หนังสือเดินทาง”

ก.ต่างประเทศ ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ “หนังสือเดินทาง” อายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500 บาท แบบด่วน 3,500 บาท มีผล 11 มี.ค.64

ผ่อนผันให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ไทยเป็น 45 วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากต้องเสียเวลากักตัวป้องกัน “โควิด-19”

1 2 3 4 6