fbpx

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 5 แสนล้าน แก้โควิด

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้อำนาจ ก.คลัง กู้เงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนดมาตรการผ่อนคลายโควิด มีผล 17 พ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 ปรับโซนสีจังหวัด คงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ 4 จังหวัด นั่งกินอาหารในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม มีผลตั้งแต่ 17 พ.ค.64

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 รมต.ใหม่ “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส – “ตรีนุช” รมว.ศธ.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่ “ชัยวุฒิ” นั่ง รมว.ดีอีเอส ขณะที่ “ตรีนุช” นั่ง รมว.ศึกษาธิการ

ประกาศค่าธรรมเนียมใหม่ “หนังสือเดินทาง”

ก.ต่างประเทศ ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ “หนังสือเดินทาง” อายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500 บาท แบบด่วน 3,500 บาท มีผล 11 มี.ค.64

ผ่อนผันให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ไทยเป็น 45 วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากต้องเสียเวลากักตัวป้องกัน “โควิด-19”

เปิดข้อกำหนดห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง-มั่วสุม “โควิด-19”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมการระบาดของ “โควิด-19” ระลอกใหม่ โดยมีการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และทำกิจกรรมชุมนุมหรือมั่วสุม พร้อมให้ผู้ว่าฯ พิจารณาสั่งปิดสถานที่เสี่ยง

เสียงสะท้อน : คิดอย่างไร? เมื่อ Taxi เก็บเงินเพิ่มค่าสัมภาระ?

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ แท็กซี่บวกเพิ่มค่าสัมภาระ 4 รายการ ชิ้นละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ “หลวงปู่สุเมโธ-พระฟิลลิป”

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระเทพญาณวิเทศ” หรือ พระอาจารย์สุเมโธ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ราชทินนามว่า “พระพรหมวชิรญาณ” และโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระฟิลลิป ญาณธัมโม” เป็น “พระราชวชิรญาณ”

ตร.ไม่หวั่นยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีพ.ร.บ.อื่นคุมการชุมนุม

ตำรวจไม่หวั่นยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชี้ยังมี พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอาญาปกติ เป็นเครื่องมือดูการชุมนุมให้เรียบร้อย

ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ รวมทั้งข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มีผลแล้วตั้งแต่ 12.00 น. วันนี้

1 2 3 4 5