fbpx

เปิดข้อกำหนดห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง-มั่วสุม “โควิด-19”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมการระบาดของ “โควิด-19” ระลอกใหม่ โดยมีการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และทำกิจกรรมชุมนุมหรือมั่วสุม พร้อมให้ผู้ว่าฯ พิจารณาสั่งปิดสถานที่เสี่ยง

เสียงสะท้อน : คิดอย่างไร? เมื่อ Taxi เก็บเงินเพิ่มค่าสัมภาระ?

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ แท็กซี่บวกเพิ่มค่าสัมภาระ 4 รายการ ชิ้นละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ “หลวงปู่สุเมโธ-พระฟิลลิป”

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระเทพญาณวิเทศ” หรือ พระอาจารย์สุเมโธ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ราชทินนามว่า “พระพรหมวชิรญาณ” และโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระฟิลลิป ญาณธัมโม” เป็น “พระราชวชิรญาณ”

ตร.ไม่หวั่นยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีพ.ร.บ.อื่นคุมการชุมนุม

ตำรวจไม่หวั่นยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชี้ยังมี พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอาญาปกติ เป็นเครื่องมือดูการชุมนุมให้เรียบร้อย

ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ รวมทั้งข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มีผลแล้วตั้งแต่ 12.00 น. วันนี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สธ. กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศปิดถนนรอบเยาวราช 5 เส้นทาง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดถนนรอบเยาวราช 5 เส้นทาง เพื่อจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์”

1 2 3 4 5 6