fbpx

สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ จัดประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563” (Digital News Excellence Awards 2020) เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพมากขึ้น