fbpx

นายกฯ เดินหน้านโยบาย เพื่อเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

นายกฯ เดินหน้าแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ องค์การสหประชาชาติจัดไทยอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงมาก

นายกฯสั่งเชื่อมโยงข้อมูลบิ๊กดาต้า หนุน รบ.ดิจิทัล

กทม. 10 มิ.ย.-นายกฯ สั่งส่วนราชการ เร่งปรับกฎระเบียบภายในให้เอื้อต่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน สร้างบิ๊กดาต้าสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ครม. ผ่านร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ครม. เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2563 – 2565 เร่งเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล หวังลดการใช้เอกสาร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เตรียมงบ 6 พันล้านบาท รองรับ

ครม.เห็นชอบหลักการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

รัฐบาลเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล อนุมัติระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภาครัฐแบบออนไลน์ เสริมความปลอดภัยฐานข้อมูลรัฐและรองรับการใช้ Big Data

นายกฯ สั่งตรวจข้อมูลหลอกลวง-ขายของในเฟซบุ๊ก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562 เผยสหประชาชาติ จัดอันดับรัฐบาลไทยใช้เทคโนโลยีอยู่อันดับที่ 73 จาก 193 ประเทศ ย้ำรัฐจะขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของประชาชน ระบุสั่งสอบข้อมูลไม่ถูกต้องหลอกลวงขายของในเฟสบุ๊คที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้ข้อมูลป้องกันประชาชนถูกหลอกลวง

นายกฯ จี้เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเชื่อคนเก่งของรัฐบาลต้องทำได้

นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระบุสิ่งที่ดำเนินการยังไม่ตรงกับความต้องการ แจกเอกสารให้ทุกหน่วยงานไปศึกษา ทบทวน เพื่อจัดทำแผนใหม่ เชื่อคนเก่งของรัฐบาลต้องทำได้ เผยช่วงนี้มีเรื่องหนักหนาสาหัส มีการบิดเบือน ไม่หวังดีต่าง ๆ จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ในระดับพื้นที่