fbpx

ให้คู่รักเพศเดียวกันกู้ร่วมสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้

ธอส.ให้คู่รักเพศเดียวกันกู้ร่วมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เงื่อนไขเหมือนทั่วไป นายกฯ ชื่นชมเป็นรูปธรรมของการส่งเสริมความเท่าเทียม