fbpx

ระดมฉีดวัคซีนรับมือโอไมครอน

ศบค.พบติดเชื้อใหม่ 4,912 คน หายป่วย 5,844 คน เสียชีวิตเพิ่ม 33 คน เร่งระดมฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงหลังไทยเปิดประเทศ เชื้อโรคพัฒนาสายพันธุ์มากขึ้น