fbpx

ETDA เดินหน้าหลักสูตรอีคอมเมิร์ซยุคดิจิทัล

“นฤมล” ไฟเขียวหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ มอบ กพร. และ ETDA ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ย้ำแรงงานทุกกลุ่มเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พช.เพิ่มทักษะบุคลากรผลิตสื่อแนวใหม่ทันยุคดิจิทัล

พช. เพิ่มทักษะบุคลากรผลิตสื่อแนวใหม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล มุ่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนของชุมชน

นายกฯ เปิดงาน ASEAN Business เตรียมรับมือความท้ายทายใหม่ในยุคดิจิทัล

นายกฯ เปิดงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 เตรียมความพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ในยุคดิจิทัล และร่วมสนับสนุน ผลักดันให้เกิดการดำเนินการของประชาชนอาเซียนในปี 2562 ด้วย 4 เสาหลัก

รัฐบาลมอบโล่หน่วยงานมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น

รัฐบาลมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 9 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบแก่ส่วนราชการอื่นในการสร้างความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนตามสิทธิทางกฎหมาย

คึกคัก 19 ชาติ ร่วมแข่งขันนวัตกรรมไอทีนานาชาติที่เพชรบุรี

“อลงกรณ์” ปลื้มไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันนวัตกรรมไอทีนานาชาติที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี มีเยาวชนจาก 19 ประเทศ โชว์ไอเดียเต็มที่รับยุคดิจิทัล

อสมท กับการปรับตัวยุค Digital

67 ปี อสมท ผ่านเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ มามากมาย และเปลี่ยนผ่านจากยุค Analog สู่ยุค Digital ที่ผู้ชมสามารถจะชมรายการต่างๆ ที่ไหนก็ได้ อสมท จึงต้องปรับตัวมาตลอดเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ชม

1 2 3